Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande texter åk 4 (SvA)

Skapad 2018-12-17 17:31 i Långsjöskolan Norrtälje
Berättande texter utifrån SvA
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
Att kunna skriva en berättande text med inledning, handling och avslut, är ett av kunskapskraven i år 3. I åk 4 arbetar vi med att göra vår berättelse intressant och spännande för läsaren. Vi skriver så att läsaren får samma bild i huvudet som författaren har.

Innehåll

 

Tidsperiod

 •  v 47-50

Förmågor som kommer att bedömas:

- Att du kan skriva en text med ett begripligt innehåll, struktur och språklig variation.
- Att du skriver en bra handling i kronologisk ordning med gestaltande beskrivningar.
- Att du kan ge omdömen om en kamrats text, ta respons från en kamrat och ev göra förbättringar.
- Att du använder miljö- och personbeskrivningar.

 

Hur ska jag visa det?

    Formativ

 • Bedömning av olika övningar du gör själv och vi gör tillsammans.

     Summativ

 • Att du skriver en egen text och bedöms utifrån matrisen nedan. 

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

Vi läser olika berättande texter tillsammans och själva.
Vi arbetar med övningar kring texttypens struktur.
Vi bedömer texter tillsammans.
Vi arbetar med övningar kring personbeskrivningar och miljöbeskrivningar tillsammans och själva.
Eleverna skriver en egen berättande text. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
Berättande texter (SvA)

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Din förmåga att skriva en berättande text med ett begripligt innehåll.
Din berättande text går inte att följa då innehållet inte är begripligt.
Du kan skriva en berättande text med begripligt innehåll. Det går att följa en rödtråd i din berättelse.
Du kan skriva en berättande text med tydligt innehåll. Det är lätt att följa en rödtråd i din berättelse.
Din förmåga att skriva en berättande text som innehåller, inledning, problem, lösning och avslutning.
Din berättande text innehåller ännu inte de fyra delarna: inledning, problem, lösning och avslutning.
Din berättande text innehåller en enkel inledning, ett problem, en enkel lösning och en avslutning.
Din berättande text innehåller en inledning, ett problem, en lösning och ett problem där alla delar beskriv med utvecklat. Du har med detaljer och beskrivningar som hjälper läsaren att få bilder i huvudet.
Din förmåga att använda personbeskrivningar.
Du använder ännu inga personbeskrivningar.
Du använder enkla gestaltande personbeskrivningar och du beskriver utifrån något av följande områden: utseende, omgivning eller egenskaper.
Du använder utvecklade gestaltande personbeskrivningar där du beskriver utifrån flera av följande områden: utseende, omgivning eller egenskaper.
Din förmåga att använda miljöbeskrivning
Du använder ännu ingen miljöbeskrivning.
Du använder enkla miljöbeskrivningar och du använder flera sinnen.
Du använder utvecklande miljöbeskrivning där du använder de flesta sinnen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: