👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - läsa och skriva åk 2

Skapad 2018-12-17 20:59 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Läsa och förstå olika typer av texer.
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Samtal, läsning och skrivning lyfts i meningsfulla sammanhang.

Innehåll

 

Syfte är att 

 • du ska träna dig i reflekterande läsning; hur du förstår och tar till dig information som inte står direkt utskriven i texten, utan som förstås utifrån sammanhanget.
 • du ska bli medveten om att vokalerna kan låta korta eller långa och att man vid kort vokal oftast har dubbla konsonanter.
 • du ska kunna stava ett tiotal av de ord som är aktuella i kapitel 4 i Livet i Bokstavslandet: glass, vinna, bollen, nicka, skälla, hoppa, passa, håll, skydda, träffa.
 • du ska ges möjlighet att träna på att analysera likheter och skillnader i språkliga strukturer och hur språkbruk varierar beroende på olika texttyper.
 • du ska träna på att skriva en instruerande text om någon sport eller aktivitet.
 • du ska skriva egna meningar av de ord som är aktuella i kapitlet (ordväggen).

 

Arbetssätt och undervisning

 Undervisning där vi :

 • arbetar med olika lässtrategier  (Spågumman, Reportern, Detektiven, Cowboyen, Konstnären).
 • läser olika typer av texter.
 • samtalar och reflekterar över texters innehåll.
 • har högläsning några tillfällen i veckan.
 • tränar på att skriva instruerande texter   
 • övar på lång och kort vokal
 • övar i arbetsböcker och arbetsblad.
 • arbetar enskilt, i lärpar och större grupper.
 • använder ett material som heter, Livet i Bokstavslandet.

Vi kommer att ha både läs-och skrivläxa, i syfte att automatisera avkodning, läsflyt och att lära sig stava vanligt förekommande ord rätt i elevnära texter.  

Tidsram

Lå 18/19  v 3 - 6

Bedömning

Fortlöpande visar du hur din läsförmåga utvecklas i samtal kring det lästa, högläsning för en vuxen. Muntligt och skriftligt svara på frågor kring olika texter.  Din förmåga att skriva en instruerande text. Använda stor bokstav och punkt, mellanrum mellan ord, samt stava vanliga ord rätt. Skriva läsligt för hand eller skriva på dator.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3