Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning på Kabyssen

Skapad 2018-12-18 08:05 i Förskolan Skutan Östhammar
Detta är en planering som vi ska använda för att få en genomtänkt och välplanerad inskolning från "jag" till "vi". Att vara väl förberedd inför inskolning skapar trygghet för alla barn, föräldrar och pedagoger. VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Vi har skapat en planering för att starta upp Kabyssen. Syftet är att skapa en trygg och tillitsfull relation mellan barn, förälder och pedagoger.

Innehåll

 

MÅL

 • Avdelningens mål
 • Få barnet känna sig trygg med pedagoger och barngruppen
 • Väcka nyfikenhet och intresse för förskolan
 • Få barnet att känna att det är roligt att komma till förskolan
 • Få övriga barn att vara så delaktiga som möjligt i inskolningen för att känna samhörighet

Vi strävar efter att få
Skapa bra, trygg och öppen relation med vårdnadshavarna
En trygg barngrupp och att barnen känner sig sedda
Trygga föräldrar som lär känna förskolan verksamhet, mål och pedagoger.

METOD - GENOMFÖRANDE

Aktiviteter för att nå målen

Vi tar emot barn och förälder. Kabyssen har dagliga rutiner som vi följer. Barnet har sin egen plats vid måltiderna, i kapprummet samt sin egen vagn för vila. För att se varje barn så har vi även dagliga samlingar med sång och rörelse. Vi försöker fånga upp varje barns intresse och behov genom att möta upp med material och aktiviteter. 

 

DOKUMENTATION

Hur dokumenterar gruppens utveckling mot målet:

 • Observation.
 • Gemensam reflektion i arbetslaget.
 • Daglig dialog med föräldrarna.
 • Unikum.
 • För att undersöka hur inskolningen har upplevts av föräldrarna och barnen ska ett uppföljningssamtal genomföras efter färdig inskolning.

 

KOPPLINGAR TILL LÄROPLANEN

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: