Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saras - Hemma i världen

Skapad 2018-12-18 08:34 i Gemensamt Bollnäs - GR Bollnäs
Nationella minoriteter i Sverige, språk, traditioner och mänskliga rättigheter. Ekonomiska villkor för barn i Sverige och världen, välstånd och fattigdom (orsaker och konsekvenser)
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med de nationella minoriteterna i Sverige, Minoriteternas rättigheter, de mänskliga rättigheterna (innebörd och betydelse) inklusive barnens rättigheter. Ekonomiska villkor i Sverige och i olika delar av världen. Orsaker till och konsekvenser av välstånd och fattigdom.

Innehåll

Syfte

utveckla sin förmåga att:

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • kunna reflektera över mänskliga rättigheter...

 

Mål

Målet inom arbetsområdet är att eleverna ska känna till vilka de nationella minoriterna i Sverige är och känna till deras språk och rättigheter. Eleverna ska kunna reflektera över mänskliga rättigheter och barnets rättigheter i  enlighet med barnkonventionen. De ska även förstå de ekonomiska villkor som finns för barn i Sverige och övriga världen. några orsaker till och konsekvenser av välstånd och fattigdom.

Bedömning

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • deltaga i diskussioner
 • svara på kunskapsfrågor på det vi läser och diskuterar
 • dina reflektioner över de frågor vi behandlar/arbetar med

 

Undervisning

 

Vi läser, ser filmer och pratar gemensamt om de nationella minoriteterna i Sverige och deras rättigheter. Vi kommer jämföra de olika minoritetsgruppernas språk, kultur och traditioner med varandra och det svenska. VI läser om FN, barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna, vi reflekterar över skillnader när det gäller ekonomiska förutsättningar för barn i världen. Vi pratar om/diskuterar/reflekterar över orsakerna och konsekvenserna av välstånd och fattigdom i världen och hur det påverkar barnen.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  A 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: