Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

engelska

Skapad 2018-12-18 08:47 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
engelska
Grundskola 7 – 9 Engelska Engelska
Vi jobbar med att förbättra oss i det engelska språket och de olika förmågorna.

Innehåll

I undervisningen kommer vi att:

 • Tala vardagsnära engelska i mindre grupper och även två och två. 
 • Vi kommer lyssna på engelsktalande personer med talad engelska (detta i bland annat i form av strömmande media).
 • Vi kommer att prata kring länder som är engelsktalande samt hur de lever, deras livsvillkor m.m.
 • Vi kommer att skriva meningar i olika sammanhang och i olika situationer. Vi kommer öva på att bearbeta texter.
 • Vi kommer arbeta med att översätta engelska till svenska och tvärtom. Både i tal och skrift.

 

Jag kommer bedöma din förmåga att kunna:

 • förstå det huvud­sakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska samt text.
 • både i tal och skrift använda enkel, sammanhängande och begriplig engelska. Det du säger ska dessutom vara anpassat till mottagare och situation. 
 • visa din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera uti­från budskap och instruktioner i innehållet.
 • För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9

Matriser

En
Engelska bedömningsmatris åk 7-9

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Ny nivå
Genomfört ämnesområde
Lyssna
Du kan förstå det huvud­sakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. För att underlätta din förståelse kan du använda någon strategi för lyssnande.
Du kan förstå det huvudsak­liga innehållet och uppfatta vä­sentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. För att underlätta din förståelse kan du i viss utsräckning använda någon strategi för lyssnande.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. För att underlätta din förståelse kan du i viss utsträckning använda någon strategi för lyssnande.
Läsa
Du kan förstå det huvud­sakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. För att underlätta din förståelse kan du välja någon strategi för läsning.
Du kan förstå det huvudsak­liga innehållet och uppfatta vä­sentliga detaljer i lättillgäng­liga texter i olika genrer. För att underlätta din förståelse kan du i viss utsträckning välja någon strategi för läsning.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. För att underlätta din förståelse kan du i viss utsträckning välja någon strategi för läsning.
Tala
I muntliga fram­ställningar i olika sammanhang kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt samman­hängande. Du kan använda dig av i huvudsak fungerande strategier.
I muntliga fram­ställningar i olika sammanhang kan du formulera dig relativt va­rierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du kan använda dig av fungerande strategier.
I muntliga fram­ställningar i olika sammanhang kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och samman­hängande. Du kan använda dig av väl fungerande strategier.
Samtala
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt, med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Förstå
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera uti­från budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att väl­ grundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med till­ fredsställande resultat agera uti­från budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att väl­ grundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera uti­från budskap och instruktioner i innehållet
Skriva
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Skriva
I skriftliga framställningar i olika sammanhang och genrer kan du uttrycka sig enkelt och begripligt, relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan välja texter från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion.
I skriftliga framställningar i olika sammanhang och genrer kan du uttrycka sig relativt varierat, relativt tydligt, relativt sammanhängande samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du kan välja texter från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion.
I skriftliga framställningar i olika sammanhang och genrer kan du uttrycka sig varierat, tydligt och sammanhängande samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du kan välja texter från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: