Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotema och filmanalys

Skapad 2018-12-18 09:19 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi läser och skriver sagor och fabler. Vi går igenom konst- och folksagan samt fabler. Vi övar skrivfärdigheter.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Vi har jobbat med sagotema, där vi pratat om hur sagor är uppbyggda, karaktärer och olika författare. Vi kommer att avsluta med en filmanalys till filmen "Askungen"

Innehåll

Svenska åk 7

 

Filmanalys

 

Ni ska nu titta på Berättelsen om Askungen, en filmatiserad version av sagan Askungen. Ni ska sedan skriva en filmanalys. Det betyder att ni bland annat skriver om filmens handling och karaktärer. Ni ska ha med följande i er analys:

 

 • Vad heter filmen du sett?

 • Sammanfatta kort vad filmen handlar om!

 • Vem är huvudpersonen?

 • Vad är speciellt med huvudpersonen? (personlighet, kläder, ålder, kroppsspråk).

 • Hur presenteras huvudpersonen?

 • Vilka andra personer är med? Välj 3 st!

 • Vad är speciellt med dessa personer? Hur ser de ut? Hur är deras personlighet? Vad har de för relation till huvudpersonen?

 • I vilka miljöer utspelar sig filmen?

 • Vilket problem uppstår för huvudpersonen?

 • Hur blir problemet löst? Vad blir vändpunkten?

 • Hur slutar filmen?

 • Vad tycker du om filmen? Motivera ditt svar!

 • Vad är sensmoralen i denna film?

 

Bonusfråga:

 • Alla filmer har ett tema, alltså något övergripande som hela filmen handlar om. Det kan till exempel vara kärlek, vänskap eller mod. Vilket tycker du temat är för filmen du sett? Motivera ditt svar!

 

Filmanalysen ska ni skriva i löpande text, alltså inte i punktform. Däremot så ska ni ta hjälp av de olika punkterna för att göra tydlig styckeindelning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Bedömning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Du följer uppgiftsinstruktionerna Din text fungerar i huvudsak som en analys. Din analys är enkel med något exempel kopplat till filmen.
Din text fungerar relativt väl som en analys. Din analys är utvecklad med ett par eller fler någorlunda tydliga exempel kopplade till filmen.
Din text fungerar väl som en analys. Din analys är väl utvecklad med tydliga exempel från filmen.
Skriva
Du skriver en filmanalys
Du skriver med viss språklig variation och anpassar språket i huvudsak till texttypen.
Du skriver med relativt god språklig variation och anpassar språket relativt väl till texttyp och anpassar texten relativt väl i fråga om stavning och skrivregler.
Du skriver med god språklig variation och anpassar språket väl till texttyp och har väl fungerande anpassning till stavning och skrivregler.
Skriva
Du skriver fakta om författare
Du skriver med viss språklig variation och anpassar språket i huvudsak till texttypen.
Du skriver med relativt god språklig variation och anpassar språket relativt väl till texttyp och anpassar texten relativt väl i fråga om stavning och skrivregler.
Du skriver med god språklig variation och anpassar språket väl till texttyp och har väl fungerande anpassning till stavning och skrivregler.
Skrivregler
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande språkliga normer och strukturer.
Meningsuppbyggnad
Du behöver lära dig mer om hur man bygger meningar på rätt sätt.
Du kan till viss del bygga meningar på ett någorlunda korrekt sätt.
Du kan bygga meningar på ett sätt som gör en text tydlig och lätt att läsa.
Styckeindelning
Du behöver lära dig mer om hur man delar in en text på ett bra sätt.
Du använder dig av styckeindelning på ett enkelt sätt.
Du använder dig av en fungerande styckeindelning som underlättar läsningen.
Versaler
Du behöver lära dig mer om användningen av stor och liten bokstav.
Du använder stor och liten bokstav oftast på ett korrekt sätt.
Du använder stor och liten bokstav korrekt.

Sv SvA
Provet - sagor

0-17 p
17,5-20 p
21-24 p
25-28 p
29-31 p
32- 35 p (max 35p)
Resultat från provet
Vid ev omprov
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: