Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2018-12-18 09:25 i Förskolan Skutan Östhammar
Förskola
Vi har valt att arbeta med babblarna under Vårteminen 2019.

Innehåll

Nuläge

Barngruppen i höst kommer att bestå av 8 barn i åldrarna 1-2 år.  Barn visar ofta ett stort intresse för babblarna.

Mål och Syfte

Att stimulera barnens språkutveckling

Att barnen ska få lära sig att testa nya saker på ett lustfullt sätt.

Att barnen ska få skapa både tillsammans med andra och själva

Att låta barnen få utforska och testa olika metoder till skapande

Att stimulera barnens språkutveckling

Att barnen ska öva sin motorik

 

 Genomförande 

Varje figur i Babblarna kan kopplas till olika områden i läroplanen. Vi har valt att fokusera extra mycket på en "Babblare" och färg i olika månader. 

Diddi- gillar att skapa, i alla möjliga material

Dadda- gillar naturkunskap och teknik. 

Doddo- ser till att värdegrunden upprätthålls.

Bibbi- gillar matematik. 

Bobbo - gillar rörelse, sång och lek. 

Babba- gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem. 

l

Dokumentation    

Vi dokumenterar genom att ta kort och filma, som vi sedan lägger upp på Unikum.

Ansvar

Arbetslaget ansvarar gemensamt för detta temaarbete

 

Genomförande/Resultat

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: