Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gamla och nya testamentet - religion åk 7

Skapad 2018-12-18 09:34 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola F Religionskunskap
"I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor"

Innehåll

Vad ska du jobba med?

Under 9 veckor ska du arbeta med judendomen och kristendomen (gamla och nya testamentet). Du kommer arbeta med viktiga bibliska personer såsom Abraham, Noa, Mose och Jesus. Du ska även lära dig religionernas centrala tankegångar, dess olika tolkningar samt vilka likheter och skillnader det finns mellan judendomen och kristendomen. Vi kommer även se hur viktiga bibliska historier påverkat nutiden och hur det är att leva med sin religion idag.

Hur ska vi jobba med detta?

- Filmer

- Powerpoints (Bibeln och vår värld, Abraham, Mose, Jesus och Israel)

- Likheter och skillnader mellan religionerna kristendomen och judendomen.

- Lära dig ämnesspecifika begrepp ( såsom monoteism, skapelseberättelse, budord, gamla testamentet, nya testamentet, helig skrift, Messias, profeter osv).

- Eget arbete (arbetshäfte, gruppövningar, andra uppgifter)

Varför ska vi jobba med detta?

Du ska;

- Öka din medvetenhet om andra religioner och livsåskådningar

- Utveckla kunskaper om Kristendomens och Bibelns uppkomst

- Ha kunskaper och förståelse för hur kristna och judiska traditioner påverkat samhället och dess värderingar.

- Skaffa dig kunskaper om bibliska personer såsom Abraham, Mose, Noa, Jesus och hans närmaste.

- Skaffa dig kunskap om bibliska viktiga platser som även i vår tid spelar en viktig roll för kristendomen och judendomen, exempelvis Israel och Jerusalem.

Fler filmer finns på Youtube.se (Bibelns äventyr) + på studi.se

 

Uppgifter

  • Israel

  • Jesus

  • Likheter och skillnader

  • Powerpoint - Abraham

  • Powerpoint bibeln och vår värld

  • Powerpoint Mose

Matriser

Re
Religion åk 7

E
C
A
Förmåga
Kunskaper, beskriva och begreppsförmåga.
Du har grundläggande kunskaper om gamla och nya testamentet. Du kan berätta om centrala tankegångar och religiösa uttryck. Dessutom kan du beskriva viktiga händelser såsom skapelseberättelsen, syndafloden, budorden samt vilken betydelse Abraham och landet Israel har idag. Du har även grundläggande kunskaper om viktiga bibliska personer såsom Noa, Mose och Abraham.
Du har goda kunskaper om gamla och nya testamentet. Du kan berätta om centrala tankegångar och religiösa uttryck. Dessutom kan du förklara och visa på samband mellan viktiga händelser såsom skapelseberättelsen, syndafloden, budorden samt vilken betydelse Abraham och landet Israel har idag. Du har även goda kunskaper om viktiga bibliska personer såsom Noa, Mose och Abraham.
Du har mycket goda kunskaper om gamla och nya testamentet. Du kan berätta om centrala tankegångar och religiösa uttryck. Dessutom kan du förklara och visa på samband/se mönster mellan viktiga händelser såsom skapelseberättelsen, syndafloden, budorden samt vilken betydelse Abraham och landet Israel har idag. Du har även mycket goda kunskaper om viktiga bibliska personer såsom Noa, Mose och Abraham.
Förmåga
Föra resonemang
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan kristendomen och judendomen.
Du kan föra utvecklande resonemang om likheter och skillnader mellan kristendomen och judendomen.
Du kan föra välutvecklande resonemang om likheter och skillnader mellan kristendomen och judendomen.
Ny aspekt
Kritiskt granska (källkritik)
Du kan söka information om judendomen och kristendomen och använder olika typer av källor på ett ganska bra sätt. Du kan även föra enkla resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om judendomen och kristendomen och använder olika typer av källor på ett bra sätt. Du kan även föra utvecklade resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om judendomen och kristendomen och använder olika typer av källor på ett mycket bra sätt. Du kan även föra välutvecklade resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: