Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 1

Skapad 2018-12-18 10:30 i Sjödalsgymnasiet Huddinge
Gymnasieskola Teknik

Uppgifter

  • Teknik och genus

Matriser

Tek
Teknik och genus

E
C
A
Aspekt 1
Du kan översiktligt: 3. Redogöra för några historiskt viktiga tekniska framsteg, befintlig teknik och aktuell teknikutveckling samt beskriva hur samhälle och teknik samspelar. 4. Beskriva hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling.
Du kan utförligt: 3. Redogöra för några historiskt viktiga tekniska framsteg, befintlig teknik och aktuell teknikutveckling samt beskriva hur samhälle och teknik samspelar. 4. Beskriva hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling.
Du kan utförligt och nyanserat: 3. Redogöra för några historiskt viktiga tekniska framsteg, befintlig teknik och aktuell teknikutveckling samt beskriva hur samhälle och teknik samspelar. 4. Beskriva hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling.
Du kan i samråd med handledare:
5. Lösa enkla tekniska problem och använda lämpliga arbetsmetoder samt dokumentera arbetet och resultatet. 6. Bedöma den egna förmågan och situationens krav.
5. Lösa enkla tekniska problem, välja och använda lämpliga arbetsmetoder samt dokumentera arbetet och resultatet. 6. Bedöma den egna förmågan och situationens krav.
5. Lösa tekniska problem, välja och använda lämpliga arbetsmetoder samt dokumentera arbetet och resultatet. 6. Bedöma den egna förmågan och situationens krav.
Du kan med viss säkerhet läsa/använda:
9. Datorn som verktyg för kommunikation, dokumentation och information. 10. Olika relevanta medier och programvaror för att förmedla och presentera teknik.
9. Datorn som verktyg för kommunikation, dokumentation och information. 10. Olika relevanta medier och programvaror för att förmedla och presentera teknik samt anpassa kommunikationen till mottagaren.
9. Datorn som verktyg för kommunikation, dokumentation och information. 10. Olika relevanta medier och programvaror för att förmedla och presentera teknik samt anpassa kommunikationen till mottagaren.
Du kan göra/föra/ enkla:
13. Förslag på hur teknikområdet kan göras lika tillgängligt för män och kvinnor.
13. Välgrundade förslag på hur teknikområdet kan göras lika tillgängligt för män och kvinnor.
nyanserade: 13. & välgrundade förslag på hur teknikområdet kan göras lika tillgängligt för män och kvinnor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: