👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden runt

Skapad 2018-12-18 10:39 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Geografi
Häng med på en resa runt Jorden utifrån ett geografiskt perspektiv.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas:

Syftet med arbetet är att du ska utveckla kunskaper om vår jord. Du kommer få följa med på en geografisk (samt historisk) resa i världen. Vilka naturresurser har vi? Vad används? Hur är befolkningen fördelad i förhållande till naturresurser? Ojämlika levnadsvillkor i världen - hur ser det ut och vilka orsaker finns & vilka konsekvenser kan det få? Hur ska vi agera för att få en värld i hållbar utveckling? 

Undervisning och arbetsformer:

 • Enskilt
 • Grupper
 • Filmer
 • Genomgångar
 • Lyssna, diskutera och reflektera. 
 • Skriv- och läsuppgifter.

Bedömning:

Vi arbetar mot kunskapskraven i årskurs 6. Se kunskapskraven under kopplingar till läroplan.

Formativ bedömning kommer ske under arbetets gång.

 

Uppgifter

 • Världens befolkning

 • Världens befolkning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6