👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Torsdagar Planering Kap 3 - Geometri åk 7-9

Skapad 2018-12-18 11:21 i Iggesunds skola Hudiksvall
Grundskola F Matematik
Kap 3 : Geometri Repetition från åk 7 och åk 8+ nytt från åk 9

Innehåll

Emelie, Felicia, Emma, Jonat, Ivan, Simon, Frida, Yassin, Rasmus, Iris, Saga, Nathalie, Samantha
Torsdagar Planering Kap 3 - Geometri åk 7-9 PRIO 9
Lärare: Helena Niklasson Mail:helena.n1@utb.hudiksvall.se

Vecka

Tis 10.20-11.10 sal M2
(helklass)

Ons 9.30-10.10 sal M1
(helklass)

Tors 9.15-10.25 Sal 120
(halvklass)

2

Film: Mästerskapet
A brilliant young mind x+y

Film: Mästerskapet
A brilliant young mind x+y

Arbeta med arb.blad repetition: Geometri åk7/8

3

Repetition åk 7 & åk 8

4.3 Geometri

Omkrets, Area, Volym
s. 172-177 eller
arbetsblad

Filmer:
Enheter och prefix
Geometriska begrepp
Omkrets
Cirkeln omkrets
Area av rektanglar och parallellogram
Area av trianglar
Cirkelns area
Begränsningsyta och mantelyta
Volym av rätblock
Volymenheter
Volym av prisma och cylinder
Volym av kon, pyramid och klot

Repetition åk 7 & åk 8

4.3 Geometri

Omkrets, Area, Volym
s. 172-177 eller
arbetsblad

Filmer:
Enheter och prefix
Geometriska begrepp
Omkrets
Cirkeln omkrets
Area av rektanglar och parallellogram
Area av trianglar
Cirkelns area
Begränsningsyta och mantelyta
Volym av rätblock
Volymenheter
Volym av prisma och cylinder
Volym av kon, pyramid och klot

Introduktion:
Planering: Vt-19
Planering: Geometri

Repetition åk 7 & åk 8

4.3 Geometri

Vinklar och månghörningar
s. 170-171 eller arbetsblad

Filmer:
Vinklar
Gradskiva och mäta vinklar
Månghörningar
Olika typer av fyrhörningar
Trianglar
Triangelns vinkelsumma

4

3.1 Symmetri

3.1 Symmetri

3.2 Likformighet och kongruens

3.1 Symmetri

3.2 Likformighet o kongruens

Veckans problem:

Aktivitet 3.1
Symmetrier

Syfte: Förstärka kunskaper om begreppen spegelsymmetri och rotationssymmetri

Fokus: Resonemang, kommunikation och problemlösningsförmåga

5

3.2 Likformighet och kongruens

3.2 Likformighet o kongruens3.3 Längdskala

3.3 Längdskala

Veckans problem:
Aktivitet 3.3
Dockan

Syfte: Utveckla förståelsen för proportionalitet, likformighet och utföra beräkningar med skala
Fokus: Resonemang, kommunikation och problemlösningsförmåga

6

3.4 Areaskala och volymskala

3.4 Areaskala o volymskala

3.5 Likformiga trianglar & topptriangelsatsen

3.5 Likformiga trianglar o topptriangelsatsen

3.4 Areaskala och volymskala

3.4 Areaskala o volymskala

7

3.5 Likformiga trianglar & topptriangelsatsen

3.6 Pythagoras sats

3.6 Pythagoras sats

3.5 Likformiga trianglar o topptriangelsatsen
3.6 Pythagoras sats


3.6 Pythagoras sats

Veckans problem:

Aktivitet 3.6
Pythagoras sats

Syfte: Troliggöra Pythagoras sats och argumentera för dess giltighet.
Fokus:  Resonemang, kommunikation och problemlösningsförmåga


3.6 Pythagoras sats

3.6 Pythagoras sats

8

Begreppstest s. 128
Kapiteltest s.129

Basläger s. 130-133 och/eller Höghöjd s.134-135

Basläger s. 130-133 och/eller
Höghöjd s.134-135

9

Basläger s. 130-133 och/eller
Höghöjd s.134-135

Basläger s. 130-133 och/eller
Höghöjd s.134-135


Skriftligt PROV

10

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

 

Återkoppling/
Utvärdering

   

 

Centralt innehåll GEOMETRI

Åk 7 Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt. Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Metoder för beräkning av area och omkrets hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.


Åk 8 Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt. Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Metoder för beräkning av area och omkrets hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta. Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

 

Åk 9 Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt. Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av tvådimensionella objekt. Likformighet och symmetri i planet. Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

 

Begrepp åk 7       (Begreppslista med förklaringar finns på s.118 i läroboken PRIO 7)


 • enheter

 • prefix

 • dimension

 • parallella linjer

 • diagonal

 • vinkel

 • vinkelben

 • vinkelspets

 • sidovinkel

 • månghörning

 

 • vinkelsumma

 • triangel

 • parallelltrapets

 • parallellogram

 • romb

 • rektangel

 • kvadrat

 • omkrets

 • area

 

Begrepp åk 8                      (Begreppslista med förklaringar finns på s. 130 i läroboken PRIO 8)

 • medelpunkt

 • radie

 • diameter

 • pi

 • omkrets

 • area

 • enheter

 • cirkelsektor

 • medelpunktsvinkel

 • dimension

 • geometrisk kropp

 • kub

 • rätblock

 • cylinder

 • prisma

 • kon

 • pyramid

 • klot

 • begränsningsyta

 • mantelyta

 • sfär

 • volym

 

Begrepp åk 9   (Begreppslista med förklaringar finns på s. 136 i läroboken PRIO 9)

 • Symmetri

 • Spegelsymmetri

 • Rotationsordning

 • Rotationssymmetri

 • Likformighet

 • Kongruens

 • Längdskala

 • Areaskala

 • Volymskala

 • Topptriangel

 • Hypotenusa

 • Katet

 • Pythagoras sats

 

Undervisningens arbetssätt och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar

 • Enskilt arbete

 • Problemlösning (EPA, enskilt, par, alla eller tvärtom APE)

 • Gruppdiskussioner/aktiviteter

 • Prov/läxor/självbedömning

 

Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

 • se bedömningsmatris i UNIKUMHur ska du visa vad du har lärt dig?

 • Genom problemlösningsuppgifter/Aktiviteter

 • Begreppstest och kapiteltest

 • Genom muntliga och/eller skriftliga prov

 • Genom inlämningsuppgifter