👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO år 6

Skapad 2018-12-18 11:45 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik Biologi
Här är en sammanställning över dina visade kunskaper i de olika NO-ämnena. Då kan du lätt se vilka kunskaper som du visat och vad som kan behöva utvecklas för att bibehålla eller nå ännu högre i de olika förmågorna som hör till NO-ämnet.

Matriser

Fy Bi Ke
NO år 6

Rubrik 1

En samlad matris för de olika NO-ämnena
Nivå 1
Du kan på en enkel nivå...
Nivå 2
Du kan på en utvecklad nivå...
Nivå 3
Du kan på en välutvecklad nivå...
Aspekt 1
Ställa frågor och delta i diskussioner
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk, ekologisk hållbarhet, energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionen går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk, ekologisk hållbarhet, energi, teknik miljö och samhälle så att diskussionen går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk, energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionen går framåt på ett mycket bra sätt.
Ny aspekt
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utveckla sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutveckla sätt hur informationen och källorna kan användas.
Ny aspekt
Använda naturvetenskaplig information
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Ny aspekt
Undersökningar
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Ny aspekt
Använda utrustning
Du kan använda utrustning på ett sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Ny aspekt
Jämföra resultat
Du kan jämför vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämför vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämför vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag förslag som kan göra undersökningen bättre.
Ny aspekt
Dokumentation
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med text och bild.
Ny aspekt
Samband och begrepp
Du har baskunskaper i biologi, fysik och kemi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop inom biologi, fysik och kemi på ett enkelt sätt. Du använder områdets begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi, fysik och kemi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop inom biologi, fysik och kemi på ett utvecklat sätt. Du använder områdets begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi, fysik och kemi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop inom biologi, fysik och kemi på ett välutvecklat sätt. Du använder områdets begrepp på ett mycket bra sätt.
Ny aspekt
Diskutera och jämföra
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hälsa, sjukdom och pubertet (biologi) elektricitet, kretsar, magneter, ljud, ljus (fysik) och materia (kemi). Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i biologi, fysik och kemi.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet (biologi) elektricitet, kretsar, magneter, ljud, ljus (fysik) och materia (kemi). Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i biologi, fysik och kemi.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet (biologi) elektricitet, kretsar, magneter, ljud, ljus (fysik) och materia (kemi). Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i biologi, fysik och kemi.
Ny aspekt
Beskriva och förklara
Du kan ge exempel på och beskriva hur människan behöver naturen och hur människan påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar (biologi). Du kan ge exempel och beskriva hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett enkelt sätt. Du beskriver på ett ganska bra sätt hur de hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart (fysik). Du diskuterar på ett enkelt sätt om hur luft och vatten fungerar. Du jämför hur de hänger ihop med fotosyntes och förbränning (kemi).
Du kan ge exempel på och förklara på ett utvecklat sätt hur människan behöver naturen och hur människan påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar (biologi). Du kan ge exempel och förklarar hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett enkelt sätt. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart (fysik). Du diskuterar på ett utvecklat sätt om hur luft och vatten fungerar. Du jämför hur de hänger ihop med fotosyntes och förbränning (kemi).
Du kan ge exempel på och förklara på ett välutvecklat sätt hur människan behöver naturen och hur människan påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar (biologi). Du kan ge exempel och förklara hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett enkelt sätt. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur de hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart (fysik). Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om hur luft och vatten fungerar. Du jämför hur de hänger ihop med fotosyntes och förbränning (kemi).
Ny aspekt
Beskriva och förklara
Du kan berätta om livets utveckling. Du ger exempel på hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i (biologi). Du kan ge exempel och beskriva hur himlakroppar rör sig. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det blir dag och natt, månader och årstid (fysik). Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur mat, bränsle, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som händer ihop i kemi (kemi).
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i (biologi). Du kan förklara och diskutera på utvecklat sätt hur himlakroppar rör sig och varför det blir dag och natt, månader och årstid (fysik). Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur mat, bränsle, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som händer ihop i kemi (kemi).
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i (biologi). Du kan förklara och diskutera på ett välutvecklat sätt hur himlakroppar rör sig och varför det blir dag och natt, månader och årstid (fysik). Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur mat, bränsle, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som händer ihop i kemi (kemi).
Ny aspekt
Vetenskapliga upptäckter
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de är viktiga för människors sätt att leva.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de är viktiga för människors sätt att leva.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de är viktiga för människors sätt att leva.