Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner

Skapad 2018-12-18 13:31 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 4 – 5 Religionskunskap
I detta arbete kommer vi att lära oss om de tre stora världsreligionerna kristendom, judendom och islam.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Utveckla dina kunskaper om viktiga högtider, heliga symboler, heliga skrifter samt heliga byggnader. 

Kunna beskriva likheter och skillnader mellan religionerna.

Bedömning - vad och hur

Vad:

 • viktiga högtider och symboler
 • berätta om byggnader och platser
 • jämföra och se likheter och skillnader
 • delta aktivt vid diskussioner

Hur:

 • deltar aktivt på lektioner
 • skriftligt test
 • gruppuppgifter

Undervisning och arbetsformer

 • läromedel ”Upptäck religion”
 • filmer
 • läsa texter och arbeta med frågor
 • begreppskort

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: