Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner

Skapad 2018-12-18 13:32 i Gottsta skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Kemi
I detta arbetsområdet får vi använda vår kunskap om universums byggstenar, atomerna, för att närmre undersöka och förstå vad som händer när olika ämnen (atomer och molekyler) reagerar med varandra. Det är det som vi kallar för kemiska reaktioner.

Innehåll

Syfte i koppling till läroplanen...

Vi ska använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband.

Mål med arbetsområdet...

...du ska kunna:

- förklara att allt är uppbyggt av atomer

- förklara att olika atomer tillsammans bildar molekyler och ge exempel på en molekyl

- förklara skillnaden på ett grundämne och en kemisk förening.

- Förklara vad en kemiska reaktion är och ge exempel på kemiska reaktioner

- beskriva och förklara hur de kemiska reaktionerna fotosyntes och förbränning fungerar  

- Ge exempel på några kemiska upptäckter, nya ämnen som kemister gjort.

- Ge exempel på matens kemi och hur man får maten att vara hållbar. 

- göra systematiska undersökningar och dokumentera ditt arbete

Så här kommer vi att arbeta...

...eleverna kommer att:

 • Ha gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Göra laborationer 
 • Använda Läroboken "Boken om fysik och kemi" sidan 96 - 107 och skriva i arbetsboken. 
 • Se på lärarledda experiment 

Bedömning görs på...

....din förmåga att:

-Beskriva skillnaden mellan atomer och molekyler

-Förklara vad en kemisk reaktion är och ge exempel på några kemiska reaktioner

-Ge exempel på historiska upptäckter inom kemi

-Dokumentera laborationer med text och bild

 

Uppgifter

 • Dissekera en tigerraket.

 • Förklara rost

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Jag kan samtala om enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Jag kan samtala om enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Jag kan samtala om enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Jag kan samtala om enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Jag har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Jag har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Jag kan föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till ex. fotosyntes och förbränning.
Jag kan föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till ex. fotosyntes och förbränning.
Jag kan föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till ex. fotosyntes och förbränning.
I enkla och till viss del motiverade samtal om ex. mat, bränslen, kemikalier kan jag relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl motiverade samtal om ex. mat, bränslen, kemikalier kan jag relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl motiverade samtal om ex. mat, bränslen, kemikalier kan jag relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
NO gemensamt
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån en planering.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån en planering.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån en planering.
NO gemensamt
Jag använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Jag använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Jag använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt & effektivt sätt.
NO gemensamt
Jag kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Jag kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Jag kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
NO gemensamt
Jag gör enkla dokumentationer av mina undersökningar i text och bild.
Jag gör utvecklade dokumentationer av mina undersökningar i text och bild.
Jag gör välutvecklade dokumentationer av mina undersökningar i text och bild.
NO gemensamt
Jag kan jämföra mina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Jag kan jämföra mina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Jag kan jämföra mina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
NO gemensamt
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
NO gemensamt
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
NO gemensamt
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: