Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅL Bild åk 1-3

Skapad 2018-12-18 13:40 i Åledsskolan Halmstad
En övergripande planering i ämnet bild åk3
Grundskola 1 – 3 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Innehåll

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Mål:

 • göra bilder på olika sätt, till exempel med papper och penna
 • använda olika tekniker och material, till exempel måla med olika sorters färger
 • samtala om olika bilder, till exempel vad de föreställer och varför man har målat dem
 • använda egna eller andras bilder för att beskriva och förklara något, t ex förtydliga en text

 

Arbetssätt:

 

 • arbete med olika material, redskap och tekniker

 • temaarbeten sammankopplat med andra ämnen till exempel SO, NO och musik

 • pyssel i samband med högtider

 • arbete med några kända konstnärer och deras verk

 • Självbedömning och kamratbedöming

 

Bedömning:

 

 • Du kan skapa bilder utifrån egna och givna idéer 

 • Du kan hantera några olika material och tekniker

 • Du deltar aktivt vid våra pysseldagar

 • Du känner till några konstnärer och deras verk

 • Du kan resonera kring ditt och kamraternas skapande samt ge och ta konkret kritik kring skapandeprocessen.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: