👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Staden-Fri skrivning

Skapad 2018-12-18 13:58 i Främbyskolan Falun
Grundskola F
Nobelarbete kring en stad.

Innehåll

Staden

 

 

Uppgift:

 

Du ska skriva en berättelse om en stad(den du bygger)

Du ska skriva och berätta hur din stad ser ut, vilka som lever där, berätta om en eller flera personer speciellt eller en specifik händelse som händer eller har hänt i staden.

Ge din stad ett namn.

 

Förslag på en början.

Bedömningsmatris för berättande text

 

 

E

C

A

Innehåll

begripligt innehåll

enkla beskrivningar, enkel handling

relativt begripligt innehåll

utvecklade beskrivningar, utvecklad handling

tydligt  innehåll

beskrivningar,  välutvecklad handling

Struktur

går att följa berättelsen

går tydligt att följa berättelsen, enkla sambandsord, ansatser till styckeindelning

uppbyggnaden lyfter  berättelsen, sambandsord, styckeindelning

Språk

ordvalet visar viss variation

ordvalet visar relativ variation

ordvalet visar en tydlig variation,

Skrivregler

stor/liten bokstav används med viss säkerhet, stavfel förekommer men stör inte

stor/liten bokstav används med relativt viss säkerhet, relativt få stavfel förekommer

stor/liten bokstav används med  säkerhet, få stavfel förekommer

Helhetsbedömning

Eleven har skrivit en berättelse som för det mesta är kopplad till uppgiften.

Eleven har skrivit en berättelse som relativt väl är kopplad till uppgiften.

Eleven har skrivit en berättelse som är väl kopplad till uppgiften.

 

Matriser

Staden-Fri skrivning

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1