Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa åk 5 ht-18.

Skapad 2018-12-18 14:03 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Geografi
Geografi är grekiska och betyder ungefär "att beskriva jorden". Nu ska vi lära oss beskriva hur Europas karta ser ut, hur de olika naturlandskapen ser ut och var befolkningen är bosatt.

Innehåll

Eklandaskolan läsåret HT 18 Årskurs 5

Arbetsområde

Europa - hur kartan ser ut, hur befolkningstätheten ser ut, naturlandskapet och naturresurser samt sambandet däremellan.

Kunskapskrav och bedömning

Se matris.

Arbetssätt

Genomgångar

Upptäck Europa (läromedel)

Samtal/ Diskussioner

Filmer

Enskilt arbete

Utvärdering/reflektion

Bedömning sker fortlöpande under lektionerna på både muntliga och skriftliga uppgifter. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: