👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation "Mitt intresse".

Skapad 2018-12-18 14:49 i Österledskolan Halmstad
Muntlig presentation åk 7. Svenska.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Muntlig presentation. Du ska framföra en muntlig presentation där du berättar om ett intresse som du har. Det kan vara en hobby, en sport, en idol, en musikgrupp eller vad annat som som intresserar dig. Du ska redogöra för ditt ämne i minst en minut, maxtid fyra minuter. Du kommer att få välja gruppstorlek angående åhörare inkl din lärare. Helklass, halvklass eller liten grupp med fyra (inkl dig själv). Se vidare under "Uppgift".

Innehåll

Under slutet av höstterminen kommer vi att arbeta med förberedelse inför muntlig presentation i svenskämnet. Samtidigt kommer vi att jobba med filmanalys där vi gemensamt i klassen antecknar efter filmvisningsavsnitt av filmen "Coraline". Dessa anteckningar ska sparas till januari/feb -19 då du behöver dem till att skriva en jämförande analys upptill boken (samma titel) då vi parallellt kommer att läsa och analysera den i boksamtal med annat arbete. 

Du ska framföra en muntlig presentation där du berättar om ett intresse som du har. Det kan vara en hobby, en sport, en idol, en musikgrupp eller vad annat som som intresserar dig. Du ska redogöra för ditt ämne i minst en minut, maxtid fyra minuter. Du kommer att få välja gruppstorlek angående åhörare inkl din lärare. Helklass, halvklass eller liten grupp med fyra (inkl dig själv). Se vidare under bifogat ; "Uppgift".  

Vi börjar med att definiera ämne, därefter arbeta med att samla in information kring det och därefter skriva ner, sålla ut och planera inför redovisning. Du ska skriva ett manuskort, maxstorlek A5, där du antecknar stödord eller ordning till ditt framförande. Hjälpmedel till är ok att använda sig av. 

Jag tar kopia av ditt manuskort och förvarar på skolan över lovet så att det finns kvar då det är först efter lovet du ska redovisa. Du har alltså tid att öva hemma fram till dess. Se vidare instruktioner under bifogat "Uppgift". 

Under tiden vi genomför redovisningarna kommer de som inte redovisar för tillfället att få arbeta självständigt med grammatik (fokus ordklasser). Vi startar dock upp först med en kort genomgång och repetition av dem före. 

Uppgifter

  • Muntlig presentation, uppgift bifogat...

Matriser

Sv
Bedömningsmatris. Muntlig presentation "Mitt intresse".

Jag har en bit kvar
E
C
A
Struktur
Den ordning du redovisar ämnet, från inledning till avslutning.
I min redovisning "hoppade" jag mellan olika saker så det blev svårt att hänga med.
Jag hade en röd tråd och försökte hålla mig till den.
Jag hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och tydlig avslutning.
Jag hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och tydlig avslutning. Jag var så pass säker att jag kunde komma ut på sidospår från ämnet utan att förståelsen gick förlorad (berätta en historia, svara på frågor, spontana kommentarer)
Språk, ord och begrepp
Ett för tillfället/ämnet korrekt språk. Förklara svåra ord. Ta med viktiga begrepp som hör till ämnet.
Jag använde ibland alltför krångligt/enkelt språk. Jag använde inga eller få begrepp som hör till ämnet, glömde förklara dem eller förklarade felaktigt.
Jag använde i stort sett ett för tillfället/ämnet fungerande språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet och som jag ibland förklarade.
Jag använde ett för tillfället/ämnet fungerande språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet i rätt sammanhang. Jag förklarade även dem.
Jag använde ett för tillfället/ämnet ett mycket väl fungerande språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet, och att genom tydliga och konkreta exempel förklarade dem.
Sakkunskap/fakta
Beskriv helheten i ditt ämne + ge konkreta exempel och detaljer.
En del viktig fakta saknades om mitt ämne, eller en del fakta var felaktiga. Det är tveksamt om publiken lärde sig mycket.
Jag har gett en god helhetsbild om ämnet. Publiken fick en del nya kunskaper.
Jag har gett en god helhetsbild om ämnet och har med en eller flera detaljer och/eller exempel för en större förståelse. Publiken fick flera nya kunskaper.
Jag presenterade ämnet på ett personligt sätt med en tydlig helhetsbild och flera konkreta detaljer/exempel för en större förståelse. Publiken har fått flera nya kunskaper.
Ögonkontakt
utantill eller innantillläsning
Jag läste innantill och glömde för det mesta bort att titta upp på publiken.
Jag kom ihåg att titta upp från pappret ibland.
Jag använde stödorden ibland och hade mycket ögonkontakt.
Jag använde sällan stödorden utan läste av publikens reaktioner och anpassade framförandet därefter.
Hjälpmedel
Powerpoint/bilder... (OBS, ej krav).
Jag använde mig av något hjälpmedel.
Jag använde mig av något hjälpmedel som gjorde presentationen tydligare och mer intressant.
Jag använde mig av flera hjälpmedel som gjorde presentationen tydligare och mer intressant.
Egna tankar/reflektion
Jag hade inte med några egna tankar eller reflektioner.
Jag försökte reflektera och ha egna tankar.
Jag reflekterade kring ämnet och hade några egna tankar.
Jag reflekterade kring ämnet, gav tydliga exempel på mina egna tankar och kunde dra generella slutsatser.
Röstläge
Jag talade tyst/otydligt.
Jag talade tydligt ibland.
Jag talade klart och tydligt.
Jag anpassade rösten efter innehållet i redovisningen och talade tydligt.