Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Er_SO_Forntiden_år 3_ht - 2018

Skapad 2018-12-18 15:04 i Esperedsskolan Halmstad
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Vi klurar och lär oss om hur livet var på våra breddgrader under forntiden. All denna klokskap, sammanfattas därefter form av en faktatext.

Innehåll

Arbetssätt

 • Vi arbetar med VÖL-diagram för att få fatt i förkunskapen, vad gruppen vill ta reda på samt hålla koll på vad vi har lärt oss under arbetets gång. 
 • Vi tittar på filmer om de olika tidsepokerna (jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern). 
 • Vi delar upp oss i expert och pusselgrupper, där varje grupp väljer en epok att bli expert på.
 • Vi skriver parvis (i expertgrupperna) faktatexter, där vi använder stödstrukturer som ex. sexfältare som hjälp för att strukturera texten. 
 • Vi arbetar med pusselgrupper, där experterna sprider den kunskap de har lärt sig. 
 • Vi arbetar parvis med att fylla i venndiagram där vi jämför dåtid/nutid samt de olika tidsepokerna.
 • Vi letar fakta i flera olika källor. Till vår hjälp har vi stödlappar med sidhänvisningar i läroböcker samt hemsidor.
 • Vi besöker järnåldersgravfältet i Oskarström (tillsammans med Naturskolan) och undersöker spår i naturen som härstammar från forntiden. 

 

Bedömning

Sker fortlöpande under arbetets gång samt i form av ett test i slutet av arbetsområdet.

Du ska kunna:

- hitta fakta i flera olika källor

- berätta vad de olika tidsåldrarna under forntiden hette

- ta till dig information genom att se på film, lyssna och läsa faktatexter

- kunna skriva en faktatext tillsammans med en arbetskompis

Matriser

Sv SO SvA
Er_SO_Forntiden_år 3_ht 2018

Grund
Utmaning
Tidsbegrepp
 • SO  1-3
Är bekant med tidsbegreppen istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Kan berätta något kort om hur människorna levde på forntiden.
Känner till tidsbegreppen istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Kan berätta utförligt berätta om hur människorna levde på forntiden.
Likheter/skillander
Stödstrukturen venndiagram
 • SO  1-3
 • SO   3
Kan, utifrån ett venndiagram, nämna några skillnader mellan dåtid och nutid samt mellan de olika tidsåldrarna.
Kan, utifrån ett venndiagram, nämna flera skillnader mellan dåtid och nutid samt mellan de olika tidsåldrarna.
Faktatext om forntiden
Faktatext utifrån stödstrukturer (ex. sexfältare)
 • Sv  1-3
Kan tillsammans med arbetskompis skriva en faktatext om en del av forntiden (ex.istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern). Texten kan förstås av andra läsare.
Kan tillsammans med arbetskompis skriva en faktatext om en del av forntiden (ex.istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern). Texten är strukturerad med en röd tråd. Den är också beskrivande och tydlig för en annan läsare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: