Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nutidsorientering

Skapad 2018-12-18 15:11 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Arbete med diskussioner och samtal utifrån Lilla aktuellt och aktuella händelser
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Med nutidsfrågor och Lilla aktuellt kommer vi att arbeta med aktuella händelser. Diskussioner, källkritik och omvärldskunskap.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Det här ska du som elev lära dig

 

 

Så här kommer vi att arbeta


- titta på Lilla Aktuellt
- diskussioner och arbetsuppgifter kopplat till programmet
- diskussioner om budskap och källkritik 

 

Vi kommer att bedöma...

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: