👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stort, smått och enheter Kapitel 2

Skapad 2018-12-18 21:07 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Grundskola 7 Matematik
Vi kommer att arbeta med stora och små tal, multiplikation och division, enheter för vikt och volym.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med kapitel 2 några veckor framöver.

I det här kapitlet får du lära dig:

 • Egenskaper hos multiplikation och division 
 • Sambandet mellan multiplikation och division
 • utföra multiplikationer och divisioner med stora och små tal
 • uttrycka vikter och volymer med lämpliga enheter
 • göra rimliga bedömningar av vanliga sakers vikt och volym
 • lösa matematiska problem med hjälp av dina kunskaper om multiplikation och division
 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Viktiga begrepp:

Multiplikation, division, vikt, volym, förlänga, förkorta, prefix, 1 ton, 1 kilogram, 1 hektogram, 1 gram, 1 liter, 1 deciliter, 1 centiliter, 1 milliliter

 

Uppgifter

 • Test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kapitelmatris Norgården

Förmåga att utveckla:

F-nivå
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå
Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå
Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå
Godtagbara kunskaper för årskursen
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Problem
Hur väl problem tolkas och löses. Kvalitén på strategier och metoder som används för att lösa problem.
Resonemang
Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser.
Kommunikation
Kvalitet på redovisning, både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.