👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

S9 Biologi Evolution

Skapad 2018-12-19 08:11 i Södermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Pedagogisk planering för evolution, biologi. Kursen utgår från ugglansno.se och förväntas sträcka sig 5 veckor.
Grundskola 9 Biologi
Denna pedagogiska planering handlar om evolutionen och de mekanismer som styr livets utveckling. Hur uppkom livet? Vad finns det för bevis för evolutionsteorin? Vart är evolutionen på väg?

Innehåll

VAD ska jag lära mig?

Beskriva och förklara (teori)

 • Beskriva och förklara (teori)

  • Ange vem som stod bakom utvecklingsläran och i korthet vad den gick ut på.
  • Förklara naturligt urval och ge ett exempel.
  • Förklara mutation och vad det ger upphov till.
  • Ge tre argument för att evolutionen har ägt rum.
  • Ange orsaker som kan ge upphov till arters förändring.
  • Ange när det första livet på jorden uppstod.
  • Ange när människoarten uppstod.
  • Känna till i vilken ordning de olika människoarterna uppstod.
  • Ange några orsaker till varför Homo Sapiens blev så framgångsrik.
  • Vad jordens olika tidsåldrar kallas.
  • Ange några viktiga evolutionära händelser för växter och djur
  •  

  Begrepp E-nivå:

  Biologisk konkurrens, avkomma, art, genetisk variation, sexuell förökning, ekosystem, anpassning, kontinent, nisch, naturligt urval, mutation, fossil, fotosyntes, organism, homo habilis, Homo erectus, Neandertalare, Homo sapiens, massdöd, evolution, biologisk mångfald.

  Mer än E:

  • Evolutions mekanismer (Hur fungerar evolutionen?)
  • Organismers (växter &djur) olika anpassning.
  • Jordens evolution
  • Evolutionsteorins uppkomst
  • Evolutionsteorin bevis och motbevis
  • Biologisk mångfald -betydelse för livet på jorden och människan.
  • Växters, djurs och människas evolution
  • Massdödens olika effekter för evolutionen

   

  Begrepp – Mer än E

  Intelligent design, kreationism, evolutionslära, sedimentära bergarter, kontinentaldrift, DNA, aminosyror, protein, den saknade länken, samevolution, jordens tidsåldrar, blågröna bakterier, ,hominid, Homo, Taxonomi, primat, hominid, australopithecus, Homo florensis, ozon, fröväxt, sporväxt, primat,

  Granska, kommunicera och ta ställning (Analys)

  Välj en (1) av följande frågor:

  Fråga1: Människan följer inte riktigt evolutionens principer. Förklara vad som menas med det och ta ställning om det är positivt /negativt.

  Fråga2: Vilken är den evolutionärt mest framgångsrika organismen av: krokodilen, kackerlacka, människa eller ett virus? (Jag vet att virus inte räknas som organism men den får vara med som grupp här)

   

  Villkor

  Maxtiden för denna del 50 min. Du förväntas förbereda dig innan.

  Max 600 ord. 

  Du får ha med dig 10 stödord. Lämnas in på provet.

  Du ska ta ställning i frågan. Du ska använda relevanta argument som du härleder i ett eller två steg.

   

  Bedömning - Du ska i din  argumentation: 

  Formulera och motivera eget ställningstagande.

   Beskriva tänkbara konsekvenser (på miljö och samhälle) av ditt ställningstagande (och konsekvenser av att inte göra så).

   Framföra och bemöta åsikter som breddar, fördjupar och för diskussioner framåt.

   Skiljer fakta från värdering.

 • I din förberedelse ska du tänka på att:

   Använda olika informationskällor.

   Förhålla sig kritiskt till olika informationskällor.

   Granska andras argument och resultat

HUR ska jag lära mig?

Genomgångar på lektionstid. Läxor som repeterar varje vecka.

Diskussionsövningar, filmer, läsa, göra övningar.Välj en (1) av följande frågor:

Fråga1: Människan följer inte riktigt evolutionens principer. Förklara vad som menas med det och ta ställning om det är positivt /negativt.

Fråga2: Vilken är den evolutionärt mest framgångsrika organismen av: krokodilen, kackerlacka, människa eller ett virus? (Jag vet att virus inte räknas som organism men den får vara med som grupp här)

 

Villkor

Maxtiden för denna del 50 min. Du förväntas förbereda dig innan.

Max 600 ord. 

Du får ha med dig 10 stödord. Lämnas in på provet.

Du ska ta ställning i frågan. Du ska använda relevanta argument som du härleder i ett eller två steg. 

 

HUR ska jag visa vad jag lärt mig och VAD kommer att bedömas?

1. Vanlig kunskapsprov utifrån ovanstående kunskapskrav. 

2. Skriva en analytisk text. Välj en av dessa frågor: 

Fråga1: Människan följer inte riktigt evolutionens principer. Förklara vad som menas med det och ta ställning om det är positivt /negativt.

Fråga2: Vilken är den evolutionärt mest framgångsrika organismen av: krokodilen, kackerlacka, människa eller ett virus? (Jag vet att virus inte räknas som organism men den får vara med som grupp här)

Villkor

Maxtiden för denna del 50 min. Du förväntas förbereda dig innan.

Max 600 ord. 

Du får ha med dig 10 stödord. Lämnas in på provet.

Du ska ta ställning i frågan. Du ska använda relevanta argument som du härleder i ett eller två steg.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9