Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Glasögonbågar-Teknik

Skapad 2018-12-19 08:35 i Alsike skola Knivsta
Uppdrag i ämnet teknik, produktutveckla glasögonbågar
Grundskola 6 Teknik
Glasögonen har haft stor betydelse för människan och har utvecklats under historiens gång. Nu ska du få lära dig mer om glasögonens historia och du kommer själv få i uppdrag att utforma glasögon anpassade till en specifik målgrupp.

Innehåll

Syfte

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi börjar med grunderna i teknik. Vi tar reda på vad teknik är för något. 

Sedan kommer vi arbeta mer praktiskt med att tillverka glasögon. 

Genom att arbeta med arbetsområdet på olika sätt kommer du att få förståelse för hur glasögonbågar är uppbyggda, vilka material som används och hur gångjärnsmekanismen fungerar.

Du kommer också att få förståelse för vilken betydelse glasögon har haft för människan genom historien, hur glasögon har utvecklats över tid och några orsaker till detta.

Efter att själv ha fått undersöka olika användningsområden för glasögon ska du sedan försöka se hur man kan förbättra utformningen av glasögonbågar för någon specifik målgrupp.

Därefter kommer du att få utarbeta ett förslag till lösning för den målgrupp du har valt med hjälp av skisser och om du vill en modell.

 

Allt du gör fotograferas och sparas. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk

Matriser

Tk
Glasögonbågar-Teknik

Bedömning Teknik

På väg
Tillräckligt
Utvecklande
Väl utvecklande
Texter
 • Tk  E 6
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Konstruktion
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Skisser/Vyer
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Muntligt
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: