Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forna civilisationer

Skapad 2018-12-19 08:45 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbetsområde om Antikens Grekland
Grundskola 7 Historia
Ett arbetsområde där vi fokuserar på de första civilisationerna i världen och de levnadsvillkor människorna hade samt hur detta har påverkat oss idag. Vi fokuserar på Mesopotamien, Antika Egypten, Antikens Grekland & Romarriket

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med de tidiga civilisationerna, Mesopotamien, Antika Egypten, Antikens Grekland och Romarriket. Arbetsområdet finns i iTunes U: Forna civilisationer. Du kommer att tillägna dig kunskap genom:

 • Genomgångar av din lärare 
 • Diskussioner 
 • Se fyra korta filmer från sli.se, "Stora Civilisationer"
 • Spela spelet "Flodkulturerna"
 • Arbeta med begrepp 
 • Examinationsuppgift där du fördjupar dig inom någon av de stora civilisationerna.  

 

Vi kommer att avsluta arbetsområdet med en examinationsuppgift där du lottas ett fördjupningsområde. Du kommer att arbeta med den under en viss tid för att sedan redovisa din examination muntligt i en grupp. 

Du kommer att bedömas i följande kunskapskrav: 

 • Tidsperioder.
 • Samhällsförädlingar, levnadsvillkor & handlingar.
 • Villkor och värderingar.
 • Fortsätta utvecklingslinjer.
 • Historiska begrepp.

Uppgifter

 • Antikens Grekland - Frågor

 • Uppgifter om antikens Grekland

 • Frågor Romarriket

 • Antikens Grekland

 • Egypten

 • Mesopotamien

 • Antikens Egypten - Frågor

 • Presentationsuppgift om Romarriket

 • Examination av Forna Civilisationer

 • Inför provet

 • Uppgifter om filosofi

 • Genomgång om Antikens Grekland

 • Antikens Grekland - Genomgång

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: