Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa kap 1-2

Skapad 2018-12-19 08:46 i Sternöskolan Karlshamn
Matematikboken Alfa kapitel 2
Grundskola 4 Matematik
Det här kapitlet handlar om addition och subtraktion. Vi jobbar med tallinjer och siffrornas platsvärde. Vi lär oss att avrunda tal och vi kommer att jobba med olika sätt att addera och subtrahera tal inom talområdet 0-10000.

Innehåll

När du jobbat klart med kapitlet ska du:

  • veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde.
  • kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10000.
  • kunna pricka in tal på en tallinje och bekanta dig med avrundning.
  • kunna räkna addition och subtraktion med huvudräkningsmetod och med uppställning (algoritm).
  • kunna räkna multiplikation och division i huvudet
  • förstå hur multiplikation och division hör ihop
  • kunna multiplicera med 10, 100 och 1000
  • kunna multiplicera med andra tal som slutar på 0

Arbetssätt - undervisningen

Vi kommer ha gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter.

VI kommer att arbeta med matematikboken Alfa, både enskilt och parvis

Ni kommer att få träna på att förklara och lyssna på andra klasskamraters lösningar.

Vi gör beräkningar med skriftliga räknemetoder.

Begrepp som ingår i kursen:

Kapitel 1: Platsvärde, siffra, tal, utvecklad form, tallinje, udda och jämna tal, avrundning, subtraktion, addition, term, summa och differens.

Kapitel 2: Multiplikation, nämnare, faktor, kvot, hälften, produkt, division, täljare

Bedömning

Vi lyssnar på hur du deltar muntligt vid diskussioner i grupp och vid genomgångar samt om du visar intresse för att utveckla din matematiska förmåga genom att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar.

Vi rättar ditt räknehäfte för att se hur väl du förstår det vi arbetar med samt hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.

Under tiden vi arbetar med kapitel 1 och 2 kommer du att få göra två diagnoser där du får visa om du behöver mer träning eller fördjupning av kursinnehållet.

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matematik åk 4 Alfa Kapitel 1 och 2

Rubrik 1

Problemlösning
Lösa problem med strategier och metoder
Problemlösning
Beskriva tillvägagångssätt och resonera om rimlighet
Begrepp
Använda matematiska begrepp
Begrepp
Matematiska uttrycksformer
Begrepp
Växla uttrycksform och resonera om begreppens relation
Metod
Välja och använda matematiska metoder
Resonemang
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: