Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Basnäringar och hållbar utveckling v.46-3

Skapad 2018-12-19 08:52 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Detta tema behandlar resurser och näringar.
Grundskola 8 Geografi
Vilka naturresurser utnyttjar du? Kan man använda en naturresurs och ändå ha den kvar? Varifrån får vi all energi? Får dina barnbarn en bra miljö? Varifrån kommer maten på din tallrik? Vem tillverkar alla saker vi behöver? Resa, handla och transportera - hur fungerar det egentligen?

Innehåll

Material

Hemsidor

 • SO-rummet
 • NE.se
 • Globalis
 • WWF

Böcker

 • Geografi 7-9 av Jan Wiklund och Karin Wakeham

Genomgångar

 • Keynote med flera olika kapitel och efterföljande frågor
 • Film:
  • Max 1800-tal: Revolutionernas århundrade (Skogsindustrin från Sverige till England). 

Glöm inte att föra egna anteckningar under genomgångarna och filmen, det kommer stötta dig i hjälpen med dina frågor. 

Hur ska vi jobba med avsnittet?

Vi kommer att ha olika genomgångar och arbeta med material på egen hand. Vi gör under kursen en fotavtrycksanalys och hur vi påverkar vår planet (WWF). Vi undersöker sedan vilka val vi kan göra och på vilket sätt våra val påverkar vår planet.

 

När vi har arbetat klart med detta område ska du ska ha kännedom om:

- och kunna diskutera geografiska begrepp t.ex. basresurs och basnäring

- hur klimatförändringar kan påverka våra livsförutsättningar.

- hur ett lands resurser påverkar människors förutsättningar bl.a vad gäller försörjning.

- var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

- förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

 

Bedömning:

 • Samspel människa, samhälle & natur
 • Geografiska begrepp
 • Geografiska mönster för varor & tjänster
 • Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar 

Uppgifter

 • Lektionsupplägg geografi

 • Stadsvandring i Göteborg 21/11

 • Enskild uppg: Handelsmönster

 • Genomgången - Underlag

 • Frågor att besvara

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: