Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik: Labyrint

Skapad 2018-12-19 09:24 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 3 Teknik
Har du tänkt på att många av våra leksaker är teknik.Här får du öva på att följa instruktioner, samarbeta och konstruera en labyrint.

Innehåll

Du ska utveckla din förmåga att:

 • Förstå vad som kan vara teknik.
 • Ta reda på vad som krävs för att din konstruktion ska fungera.
 • Att använda tekniska (ämnesspecifika) ord. (friktion, balans, kraft)
 • Att förklara hur din konstruktion fungerar.

Arbetssätt:

 • Du kommer att se en instruktionsfilm.
 • Du kommer att bygga/konstruera en labyrint efter skriftliga instruktioner.
 • Du kommer att få träna på att samarbeta.
 • Du kommer att få instruera yngre barn hur de ska använda din labyrint.

Bedömning: Vi kommer tillsammans att titta på hur det går med:

 • Din förmåga att följa en instruktion.
 • Din förmåga att samarbeta.
 • Din förmåga att förklara hur din labyrint ska användas.
 • Din förmåga att förklara hur den fungerar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Teknik: Labyrint

Med hjälp
Godkänd nivå
Mer än godkänd nivå
Jag kan följa en instruktion.
Jag kan, med hjälp av en lärare, följa en instruktion.
Jag kan följa en instruktion.
Jag kan följa en instruktion och förklara den för en kompis.
Jag kan samarbeta.
Jag kan, med hjälp av en lärare, samarbeta.
Jag försöker samarbeta.
Jag kan samarbeta.
Jag kan förklara hur en labyrint ska användas.
Jag kan, med hjälp av en lärare, förklara hur en labyrint ska användas
Jag kan förklara hur en labyrint ska användas
Jag kan förklara, med tekniska begrepp, hur en labyrint ska användas
Jag kan förklara hur den fungerar.
Jag kan, med hjälp av en lärare, förklara hur labyrinten fungerar.
Jag kan förklara hur labyrinten fungerar.
Jag kan förklara hur labyrinten fungerar och kan dra slutsatser till förra temat "kraft".
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: