👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa årskurs 1

Skapad 2018-12-19 10:41 i Haverdals byskola Halmstad
Arbetsområde: Idrott och hälsa. Lek, dans och rörelse inomhus och utomhus.
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Arbetsområde: Idrott och hälsa. Lek, dans och rörelse inomhus och utomhus. Allemansrättens grunder samt råd om förebyggande av risker vid fysisk aktivitet.

Innehåll

Lärande

Syfte:

* Att utveckla allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv och vistas i naturen.
* Att ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.
* Förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Mål:
Eleven ska:
* prova på enkla lekar, danser och deras regler.
* prova på enkla lekar och deras regler i både inomhus- och utomhusmiljö.
* ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra genom lekar.
* ges information och enkla råd för att förebygga risker vid fysisk aktivitet.
* känna till några av allemansrättens grunder.

Bedömning

Detta visar du genom att:

* du deltar i enkla lekar och rörelser inomhus och utomhus.
* du kan följa enkla regler i lekar och danser samt att du visar hänsyn till
dina kamrater.

Undervisning

Detta ska eleven lära sig genom att:

* delta i bollsporter, redskapsbanor och enkla rörelselekar till musik.
* delta i enkla tipspromenader i utomhusmiljö med frågor som handlar om bl.a. allemansrätten och råd vid förebyggande av skador.
* delta i olika fysiska aktiviteter inomhus och utomhus.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3