Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider och årstidsväxlingar

Skapad 2018-12-19 11:06 i Eldsbergaskolan Halmstad
arbetsområdet djur, växter och årstider.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Naturen ändras ständigt när årstiderna skiftar, färgerna växlar. När är det röd/gula löv och när är det gröna löv? Varför uppstår årstidsväxlingar? Undervisningen i No ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang samt kännedom om djur- och naturliv i sin närmiljö.

Innehåll

Arbetsområdets mål

Målet med undervisningen är att du ska:
-Känna igen de olika årstiderna och saker som är typiska för dom, men även varför vi har olika årstider.
-Känna igen de vanligaste djuren, träden och växterna i din närmiljö.

 

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att:

 • berätta om de olika årstiderna med hjälp av typiska bilder från de olika årstiderna.
 • Förklara varför de olika årstiderna löser av varandra.
 • namnge något av de vanligaste träden i närmiljön.
 • namnge några vanliga djur i närområdet.
 • namnge skillnader och likheter mellan lövträd och barrträd.

 

Undervisning

Det här ska vi göra:

-Samtala om de olika årstiderna, rita ett eget årshjul med bilder som är typiska för årstiden.

-Titta på de vanligaste träden och växterna i vår närmiljö. Samtala om hur man kan känna igen dem.

-Se på film om våra vanligaste djur, träd, växter och om årstider.

-Skriva enkel fakta om några vanliga djur, träd och växter och rita och måla.

-Laborera med jorden i förhållande till solen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: