Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering

Skapad 2018-12-19 11:18 i Regnbågen Grundsärskolan Falköping
Grundsärskola 1 – 3
INTRODUKTION Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har regeringen beslutat om förändringar i styrdokumenten. Vi lever i en tid med ett stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. För att kunna vara aktiv i samhället krävs en digital kompetens. Eleverna bör också ha en digital kompetens för att klara fortsatta studier och arbetsliv.

Innehåll

 

SYFTE

 

Eleverna skall få en förståelse för hur den digitala tekniken och systemen fungerar samt få kunskaper om programmering.

 

Elevernas delaktighet i skola och samhälle skall öka.

 

Eleverna ska få ökad förståelse för vad som är ansvarsfullt agerande i hur och vad de gör när de använder digitala medier.

 

 

 

INNEHÅLL
Estetisk verksamhet:

 

Digitala verktyg för ljud och musikskapande samt bildhantering.

 

 

 

Årskurs 1-3

 

- Fotografering och filmande

 

- Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer och traditioner.

 


Kommunikation:

 

Årskurs 1-3

 

- Kommunikationsverktyg

 

- Information i vardagssituationer

 

 

 

Motorik:

 

Årskurs 1-3
-
Undersöka närmiljön exempelvis skolgården (med digitala verktyg)

 

 

Vardagsaktiviteter:

 

Årskurs 1-3

 

- Metoder för att söka information, såväl med som utan digitala verktyg.

 

- Ansvarsfullt agerande vid egen användning av digitala och andra medier.

 

- Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.

 

 

 

Verklighetsuppfattning:
Årskurs 1-3

 

- Redskap, teknisk utrustning och digitala verktyg i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.

 

 

 

METOD
Använda digitala hjälpmedel och läromedel i alla ämnesområden

 

 

 

Estetisk verksamhet:

 

Årskurs 1-3

 

- Fota och filma med kamera och Ipad

 

- Se på filmer och lyssna på musik från olika kulturer

 

 

 

Kommunikation:

 

Årskurs 1-3

 

- Kommunikation med stöd av ex Ipad, ögonstyrningsdator

 

- Digitala scheman och symboler

 

 

 

Motorik:

 

Årskurs 1-3

 

- Exempelvis att ta fotografier på Ipad ute på skolgården och ”hitta” platsen igen.

 

 

 

Vardagsaktiviteter:

 

Årskurs 1-3

 

- Delta i kommunikation om hur man söker information i skolarbeten genom att använda enkla checklistor och ta hjälp av ipad, dator och olika sökmotorer.

 

- Delta i kommunikation om källkritik.

 

- Delta i kommunikation om om hur man använder digital teknik på ett ansvarsfullt sätt. Skapa förståelse för vad som är rätt och fel. Ex. när man skriver med kompisar på ex. instagram, snapchat.

 

- Delta i kommunikation om ord och begrepp som hör till digitalt användande.

 

 

 

 

Verklighetsuppfattning:

 

Årskurs 1-3

 

- Delta i att använda redskap, teknisk utrustning och digitala verktyg i närmiljön på ett ändamålsenligt och säkert sätt.

 

 

BEDÖMNING
Bedömningen görs utifrån de grundläggande och fördjupade kunskapskraven i år 1-3.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: