Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Affärsidé och marknadsplanering

Skapad 2018-12-19 12:51 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Handel
I denna del av kursen går vi in på hur man skapar en affärsidé och en kampanjplan.

Innehåll

 

Arbetsområde

Affärsidé och marknadsplanering 

 

Centralt innehåll

 • Affärsidé
 • Marknads och säljplan
 • Omvärldsanalys samt marknadsundersökningar
 • Lagar och andra bestämmelser inom området samt etiska regler         

 

Efter avslutat arbetsområde förväntas du

Du ska veta hur man gör en segmentering och hur olika marknadsundersökningar går till.

Du ska kunna göra en SWOT-analys och en kampanjplan.

 

Centrala begrepp

Affärsidé, butiksprofil, konkurrens, segment, kundunderlag, konsumtionsunderlag, positionering, profilering, leverantörer, distributörer, omvärldsfaktorer, konkurrenslag, marknadsundersökning, skrivbordsundersökning, fältundersökning, swot-analys, marknadsplanering, kampanjplan, detaljplan

 

 

Kunskapskrav

Kunskapskrav för E

Kunskapskrav för C

Kunskapskrav för A

Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring.

Eleven utför dem med tillfredsställande resultat.

 

Dessutom utformar eleven i samråd med handledare säljstödsmaterial som är av tillfredsställande kvalitet.

 

 

I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.

Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser.

 

 

Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, i samråd med handledare, problem som uppkommer.

Vidare arbetar eleven miljöanpassat på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven i samråd med handledare.

 

 

 

När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.

 

 

Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

 

Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring.

Eleven utför dem med tillfredsställande resultat.

 

Dessutom utformar eleven efter samråd med handledare säljstödsmaterial som är av tillfredsställande kvalitet.

 

 I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.  

Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser.

 

 

Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer.  

Vidare arbetar eleven miljöanpassat på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.

 

 

 

När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.  

 

 Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring. Eleven utför dem med gott resultat.

 

 

Dessutom utformar eleven efter samråd med handledare säljstödsmaterial som är av god kvalitet och uppfyller estetiska krav.

 

I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.

Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser.

 

 

Under arbetets gång utför eleven med säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer.

Vidare arbetar eleven miljöanpassat på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra.

Detta gör eleven efter samråd med handledare.

 

 

När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

 

Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav

 

 

 

 

 Innehåll/uppgift

 • Läsa själv eller tillsammans med någon i läroboken

 • Individuella och gemensamma reflektioner och diskussioner

 • Uppgifter individuellt och i grupp

 • Gemensam genomgång

 

 

 

Examination

Examinationen inlämnad senast den /

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Ej namngiven

 • Från affärsidé till butiksprofil

 • Från Affärsidé till butiksprofil

 • Ej namngiven

 • Exponering Erikshjälpen

 • Exponering Erikshjälpen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: