👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Idrott och hälsa 7-9 Stenstorpsskolan

Skapad 2018-12-19 13:11 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge dig möjlighet att utveckla allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv och vistas i naturen.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 •  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 •  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 •  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 •  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Genomförande

Genom:

 • olika lekar, spel och idrotter i natur och utemiljö samt i idrottssalen
 • orientering i närmiljön med hjälp av kartor och kartor uppbyggnad och symboler
 • rörelseövningar i kombination med gymnastikredskap och andra redskap 
 • skadeförebyggande till exempel genom uppvärmning och stretching
 • takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik
 • rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten
 • simning i mag- och ryggläge
 • hantering av nödsituationer vid vatten
 • samtala om olika fysiska aktiviteter, levnadsvanor mm.
 • säkerhet och hänsynstagande 

Bedömning

Vi bedömer:                                                                       

 • din förmåga att anpassa rörelser till aktiviteten
 • din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter
 • din förmåga att röra dig i takt till musik
 • din fömåga att vara ute i naturen och anpassa dig till olika förhållanden (t.ex. väder) och allemansrättens regler
 • ditt hänsynstagande vid natur- och utomhusaktiviteter samt salslektioner
 • din förmåga att orientera
 • din simkunnighet
 • din förmåga att resonera om hur olika fysiska aktiviteter påverkar hälsan
 • din förmåga att hantera säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur och utevistelser
 • din förmåga att visa och ge enkla beskrivningar om hur man förebygger skador vid träning
 • din kunskap om hur man hanterar nödsituationer vid vatten 
 • **********************************************************************************
 • Bedömning sker kontinuerligt

Matriser

Idh
Matris Idrott och hälsa Stenstorpsskolan Åk 7-9

---->
---->
---->
Rörelsemönster
- Bollspel/bollekar/andra idrotter - Lekar - Redskapsgymnastik/Gymnastik - Friidrott - Kondition och styrka - Simning
Eleven kan delta till viss del i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer. Eleven varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta relativt väl i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer. Eleven varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta väl i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer. Eleven varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
- Dans och rörelse till musik
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven relativt väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang
Hälsa och Livsstil
- Kost - Motion - Hälsa
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
- Hälsa - Ergonomi - Förebygga skador
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Friluftsliv
- Friluftsliv
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
- Orientering
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
- Livräddning - Första hjälpen - Simning
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.