Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gympa på Labolina

Skapad 2018-12-19 13:44 i Lövåsens förskola Bengtsfors
De barn på förskolan som är födda år 2010, 2011 och 2012 kommer att få gå till gymnastiksalen för att få prova på lite olika gymnastik övningar.
Förskola
Barn har ett stort behov av att röra sig. Vi tar med oss barnen till gymnastiksalen varannan vecka, men även på avdelningen rör vi oss ofta.

Innehåll

BAKGRUND 

Avdelningen Labolina har den stora förmånen att få använda en gymnastiksal en gång varannan vecka.  Eftersom en god utvecklad motorik underlättar för inlärning så försöker vi att hjälpa barnen till att utveckla sina motoriska förmågor. Det är också väldigt uppskattat av barnen och de vill gärna följa med till gymnastiksalen. 

MÅL

Vi vill självklart väcka barnens intresse för att röra på sig. Att röra sig och att gå på gymnastik ska vara en positiv upplevelse att ta med sig från förskolan.  Barnen kommer att få öva grovmotorik och grundrörelserna till exempel gå, springa, balansera, rulla, krypa, åla, hoppa, klättra, hänga, stödja, kasta och fånga.

När barnen gör uppvärmning, lekar och använder redskap så kommer de att öva på turtagning, härma rörelser, lyssna och förstå enkla instruktioner

Barnen kommer att öva på att våga tro på sin egna förmåga och de kommer att utmanas på en lagom nivå. 

Metod

Om det är många barn på avdelningen på gymnastikdagen så  delar vi gruppen och en personal stannar kvar på avdelningen med några barn och har gymnastik där.  Vi turas alltid om så att det inte blir samma barn som får gå med varje gång (har vi möjlighet så följer alla med.) När vi kommer till omklädningsrummet till gymnastiksalen så avsätter vi mycket tid till att låta barnen träna på att av sig sina ytterkläder själva i lugn och ro.

Vi startar upp gymnastiken med en liten samling där vi berättar vad vi tänkt göra under dagen.Vi låter även barnen vara med och ha önskemål om vad som som ska hända. Vi börjar med en uppvärmning eller någon lek och sedan tar vi fram lite olika redskap. Först låter vi barnen använda de olika redskapen på det sätt som vi pedagoger har tänkt ut, men efter en stund så får de själva välja aktivitet. Vi avslutar med gemensam städning och lite avslappning innan vi i lugn och ro låter barnen själva träna på att ta på sig sina ytterkläder.

 På avdelningen använder vi oss av Miniröris och dansar och rör oss till musik. Vi har även en gymnastikmatta som vi kan rulla och göra kullerbyttor på. Vi har Bamses gympaspel som vi gör rörelser till och vi försöker alltid utmana barnen till olika rörelseaktiviteter. På samlingarna så lär vi oss hur man kan klappa sina händer på olika sätt, göra korsrörelser med kroppen, göra oss korta och långa o.s.v.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: