Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget

Skapad 2018-12-19 13:56 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Historia
Nu skall vi läsa om det stora kriget i början på 1900-talet. Vi kommer att lära oss om bakgrunden till kriget med de förändringar som sker under 1800-talet och som leder fram till ett storkrig. Dessutom kommer vi att se vilka konsekvenserna av kriget blev.

Innehåll

Centralt innehåll :

       Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

       Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

       Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

       De båda världskrigen (nu första världskriget), deras orsaker och följder.

       Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Långsiktiga mål:

       använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

       reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

       använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

  Bedömningsunderlag:

 

Underlag för bedömning är diskussioner under lektioner, skriftligt prov (v.37) och en inlämningsuppgift (v.37).

 

Du visar att du kan och förstår

-          förändringarna under 1800-talet och början av 1900-talet med t.ex. Nationalismen, förändrad maktdelning i Europa, krav på demokrati.

-          industrialiseringens betydelse för krigföringen och kampen om råvaror.

-          hur kriget börjar och vilka som deltar och på vilken sida.

-          orsakerna till kriget (varför blev det ett Världskrig?) och krigsförloppet (särskilt Västfronten och Östfronten) samt konsekvenserna av kriget och Versaillesfreden. (för människor och för länder).

-          centrala historiska begrepp.

 

 

Hur gör vi?

-          Genomgångar, gruppövningar och arbete med instuderingsuppgifter. 

-          Ser filmer och dokumentärer och hittar levande exempel från litteraturen.

-          Läroböcker :Utkik Historia s.192-213 och Levande historia 9 s.456-467, Ryska revolutionen s.470-481.(Fokusboken s.24-32).

-          Brevet från fronten. ( se särskild stencil) Inlämningsarbete.

 

 

  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: