Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Un diálogo

Skapad 2018-12-19 14:11 i Grindskolan Norrtälje
Grundskola F Moderna språk - språkval
Att ställa frågor, svara på dem i skriftlig och muntlig interaktion av egen produktion. (Telefon samtal)

Innehåll

 

VT 2018

 

Planering vecka 2 – 8                                                                          Sportlov Vecka 9

 

Vad?

 

Du ska öva din förmåga att lyssna och förstår;

 

läsa och förstår

 

svara på frågor och

 

skapa en dialog

 

hur?

 

Titta på ett internet program. Där ska du lyssna, läsa och förstår ord, meningar. Du ska få information om hur man använder frågeord och ställer frågor; hur man beskriver adresser; namn på kroppsdelar, utseende; namn på klädesplagg.

 

Du har 4 veckor för att blir klart med alla arbetsblad efter alla avsnitt ”Habla ya”.

 

Vecka 6 skapar/skriver du din egen dialog

 

Vecka 7 Övar du dialogen. Du ställer frågor och svara på dem.

 

Vecka 8 Muntligt förhört av dialogen Och vi börjar med kapitel 5 i textboken.

 

Varför?

 

För att du ska kunna skapa en egen dialog där du använder den kunskap som du har fått av kapitel 4 Mi hermano ha desaparecido och internet programmen.

 

Bedömning:

 

I ditt arbete kommer att bedömas din förmåga

 

 1. att använda materialet, följa instruktioner och svara på frågor om innehållet av programmet.

 2. Att anpassa kunskaperna som du har fått av texten Mi hermano ha desaparecido i textboken och övningsboken för din egen produktion av en dialog.

 3. Att uttrycka dig skriftligt med ord, meningar, frågor, detaljerad beskrivningar av personer och platser.

 4. Att uttrycka dig muntligt i tydligt tal med ord, meningar och fraser för att ställa frågor och svara på dem i en dialog där du beskriver personer, platser, använder fasta språkliga uttryck som artighetsfraser och tilltalsord.

 

Utifrån Kursplanen från central innehållet kommer vi behandla följande:

 

 

Lyssna och läsa - reception

 

 

Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion

 

 

 

 

Kunskapkrav bedöming

 

                                                   E                                                 C                                                  A

 

Förstå tal *

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

    

Förstå text *

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Välja & använda material

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Uttrycka sig muntligt *

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Uttrycka sig skriftligt *

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Strategi för interaktion

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

Uppgifter

 • Att ställa frågor. Vecka 2 - 3

 • Att beskriva en adress. Vecka 3

 • Att beskriva en person. Namn på kroppsdelar, utseende. Vecka 4 - 5

 • Namn på kläddesplagg. Vecka 5

 • Du ska skriva en dialog där du ringer polisen. Vecka 6 till måndag 11februari

 • Onsdag 13 februari och fredag 15 februari övar du på dialogen.

 • Vecka 8/mån 18 feb Muntligt förhör av dialogen som du har skapat och börjar med kap.5

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: