Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Adventkalender

Skapad 2018-12-19 14:14 i Olof Persgårdens förskola Ale
Vi skapar planerade lässtunder med boksamtal för att stärka barnens läsintresse och ge barnen möjlighet att reflektera och uttrycka känslor, tankar och funderingar.
Förskola
Vi ska arbeta med en adventskalender som räknar dagarna fram till julafton i decembermånad. Alla barn kommer öppna var sin lucka där dom får varsin bok som vi läser högt ur. Vi kommer att arbeta både med att skapa större förståelser för siffror och skapa ett större intresse för högläsning.

Innehåll

Vi har obesvarat barngruppen och sett ett stort behov av högläsning för att utveckla sin språkutveckling. I våran grupp har vi några som är flerspråkiga och flera som har ett behov att utveckla en nyfikenhet på läskultur. Barnen får öppna en lucka varje dag där vi diskuterar siffrans betydelse och hur man säger siffran när det gäller ett datum. Varje lucka innehåller en bok  som vi läser högt och har boksamtal om. Vi har sett att det finns ett stort intresse för böcker hos barnen men också att många är ovana vid högläsning. 

Mål

Barnen ska få möjlighet att upptäcka och bli delaktiga i att skapa en läskultur. Vi vill skapa en nyfikenhet för läsning. Ge förståelse för symboler, ord och begrepp. Ge barnen möjlighet att få uttrycka och reflektera över sina känslor, tankar och funderingar.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berättelse, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

Som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modermål. 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi fick till en början arbeta mycket på hur man sitter och lyssna på en saga. Då vi märkte att det var många i våran grupp inte var vana vid  högläsning. Vi har vissa gånger målat vad vi kommer ihåg av boken vi läst för att skapa en större läsförståelse. Genom våra boksamtal vill vi också uppnå en större förståelse för sagan.

Uppföljning

Utvärdering

Analys och utveckling

Vikten av att man väljer litteratur som intresserar och är i "rätt ålder" för barnen märkte vi är väldigt viktigt för att skapa en lugn och intressant högläsningsstund.

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: