👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utegruppen fördjupning

Skapad 2018-12-19 14:33 i Trekungagymnasiet Kungälv
Gymnasiesärskola Språk och kommunikation, SPR Individ och samhälle, INI Natur och miljö, NAO
Vi promenerar och undersöker olika samhällsfunktioner i närområdet.

Innehåll

Vi gör uppdrag i närområdet Kungälv där vi undersöker exempelvis öppettider, priser och hur man kan ta reda på olika samhällsfunktioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 2) Förmåga att kommunicera om aktuella samhällsfrågor.
  INI
 • 2) Förmåga att lösa matematiska och tekniska problem i vardagen.
  NAO
 • 3) Förmåga att genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning.
  NAO
 • 4) Förmåga att orientera sig i tid och rum.
  NAO
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • 3) Förmåga att söka och tolka information.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information om och få kontakt med olika verksamheter i samhället.
  INI  -
 • Normer, regler och lagar med betydelse för eleven och samhället samt hur de kan följas.
  INI  -
 • Hemorten eller närområdet, Sverige, ursprungslandet och världen. Geografiska platser som har betydelse för eleven eller är aktuella i medierna.
  INI  -
 • Orientering i närmiljön med hjälp av kännetecken i omgivningen och enkla vägbeskrivningar.
  INI  -
 • Rumsuppfattning med hjälp av begreppen avstånd, riktning och läge för att orientera sig i närmiljön och i övriga samhället.
  NAO  -
 • Ekonomiska beräkningar i vardagslivet, till exempel prisjämförelser, budget och uppskattningar av pris.
  NAO  -
 • Teknik i vardagen, till exempel telefon, dörr och stege.
  NAO  -
 • Fältstudier i närmiljön, till exempel i skog och vid vatten.
  NAO  -
 • Olika sätt att orientera sig i närmiljön, till exempel med hjälp av kännetecken i omgivningen.
  NAO  -
 • Problemlösning av praktisk karaktär inom ämnesområdet, till exempel mätningar, jämförelser och uppskattningar.
  NAO  -
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
  SPR  -
 • Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
  SPR  -
 • Tolkning av olika kommunikativa uttryck.
  SPR  -
 • Minnesstöd i vardagen, till exempel bilder, fotografier och scheman.
  SPR  -
 • Information från olika källor, till exempel skyltar som visar på öppettider, övergångsställe och järnvägsstation.
  SPR  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i att lösa enkla matematiska problem i vardagen. Dessutom deltar eleven i att använda vardagsteknik.
  NAO  E
 • Eleven deltar i att genomföra fältstudier i närmiljön och andra enkla undersökningar av omvärlden. Eleven deltar också i att orientera sig i närmiljön med hjälp av olika strategier. Utifrån vardagsaktiviteter deltar eleven i att mäta och planera tid.
  NAO  E
 • Eleven löser enkla matematiska problem i vardagen. Dessutom använder eleven vardagsteknik.
  NAO  C
 • Eleven genomför fältstudier i närmiljön och andra enkla undersökningar av omvärlden. Eleven orienterar sig också i närmiljön med hjälp av olika strategier. Utifrån vardagsaktiviteter mäter och planerar eleven tid.
  NAO  C
 • Eleven kommunicerar och samspelar i välkända sammanhang och miljöer. I kommunikationen deltar eleven i att använda ord, begrepp eller alternativa uttryckssätt på ett i sammanhanget relevant sätt.
  SPR  E
 • Eleven deltar i att söka elevnära information från givna källor. Eleven deltar också i kommunikation om informationen och källorna.
  SPR  E
 • Eleven kommunicerar och samspelar i bekanta sammanhang och miljöer. I kommunikationen använder eleven ord, begrepp eller alternativa uttryckssätt på ett i sammanhanget relevant sätt. Eleven läser och skriver elevnära ord.
  SPR  C
 • Eleven söker elevnära information från olika källor. Eleven kommunicerar också om informationen och källorna.
  SPR  C