👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnboksveckor 2019

Skapad 2018-12-19 14:56 i Ingels skola Rättvik
Barnboksvecka 2017
Grundskola F – 3 Svenska
Vecka 2-4 har vi barnboksveckor. Du kommer då att få lära dig mer om sagor. Sagor har funnits väldigt länge. Sagor finns i alla länder och i alla kulturer. Sagor kan vara både underhållande och lite spännande. Man kan lära sig mycket av sagor. En del sagor glömmer man aldrig.......

Innehåll

När veckan är slut ska du:
 • känna till minst en författare och någon bok denna skrivit.
 • känna till orden författare, illustratör och titel.
 • kunna läsa eller lyssna på en barnbok och kunna återberätta något om handlingen.
 • kunna berätta hur en saga är uppbyggd.
 • delta i skrivandet av en gemensam saga med inledning, handling och avslut. Komma med förslag som för handlingen framåt.


Undervisning:

  • lyssna på olika slags sagor.
  • skriva en gemensam saga.
  • se på olika sagor.
  • sagor från andra länder.
  • prata om författare med fokus på Astrid Lindgren.
  • tillverka ett bokmärke
  • läsa tillsammans med andra elever.
  • Måla något från innehållet i en bok du läst eller lyssnat på.
  • Titta på olika böcker och dess innehåll med text och bild.

 

Det här bedömer vi:

 • om du lärt dig namnet på någon författare.
 • Om du kan berätta hur en saga är uppbyggd och vad som är typiskt för en saga.
 • om du efter denna vecka kan förklara orden författare, titel och illustratör.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1