Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läsning åk 5 Knappekulla 2018 - 2019

Skapad 2018-12-19 15:11 i Knappekullaskolan Lerum
Detta är en planering för målen och arbetet med läsning i årskurs 5.
Grundskola 5 Svenska
Svenska läsning.

Innehåll

 

Konkreta mål

 • Du kan läsa en kapitelbok och skriva en recension om boken.
 • Du förstår faktatexter och kan svara på frågor om innehållet i texten.
 • Du kan delta i diskussioner och resonera om budskap i texter och böcker.
 • Du kan svara på frågor och kan ställa egna frågor på det som inte står utskrivet i texter som vi läser gemensamt.

 

Bedömningsform

Du kommer att visa att du kan genom att:

 • delta i resonemang i helklass.
 • svara på frågor till texter.
 • återberätta handlingen i böcker och texter, både muntligt och skriftligt.
 • svara på frågor genom skriftligt prov.
 • skriva reflekterande texter om innehåll i böcker eller texter

Arbetssätt

 

 • Du kommer att läsa individuell varje dag i främst skönlitterära böcker.
 • Vi kommer att ha individuell och gemensam läsning av faktatexter  inom de områden vi arbetar i.
 • Vi kommer att ha individuell och gemensam läsning av skönlitterära texter.
 • Du får skriva reflekterande texter om det du har läst.
 • Du kommer att delta i diskussioner om innehåll och budskap i olika texter.
 • Du får skriva svar på läsförståelsefrågor både inom skönlitterära texter och faktatexter.
 • Du kommer att få träning i att återberätta texter både skriftligt och muntligt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: