Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 3A

Skapad 2018-12-19 15:13 i Vasaskolan Ludvika
Matematik utifrån vårt läromedel Favoritmatematik
Grundskola 3 Matematik
Vi ska under HT18 arbeta med matematik i många olika former.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig mer om:

 • talen 0-1000
 • addition och subtraktion med uppställning
 • växling över 0
 • uppställning med flera termer
 • sambandet addition och multiplikation
 • multiplikationstabellerna 1- 5 och 10
 • kommunikativa lagen vid multiplikation
 • multiplicera med 10 och 100
 • strategier vid problemlösning
 • division
 • sambandet division och multiplikation
 • skala

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner och färdighetsträna i din bok och på arbetsblad.

Hur du får visa vad du kan:

I det dagliga arbetet och genom att göra ett test efter varje kapitel.

 

Vad som kommer att bedömas:

I slutet av varje kapitel görs ett summativt prov. Efter detta fylls matris nedan i.

Elevens förmåga bedöms fortlöpande under terminens gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 3A

Ny nivå
Kapitel 1
Talen 0 till 1000
addition och subtraktion med uppställning
växling över 0
uppställning med flera termer
Kapitel 2
Sambandet mellan addition och multiplikation
Multiplikationstabellerna 1-5 och 10
Kommunikativa lagen vid multiplikation
Multiplicera med 10 och 100
Kapitel 3
Strategier vid problemlösning
Kapitel 4
Division, delningsdivision och innehållsdivision
Att skriva division
Division med rest
Sambandet division och multiplikation
Proportionalitet
Metakognitiv förmåga BUFFELN
Jag kan med stöd av en vuxen eller en kamrat lösa enkla vardagliga problem.
Jag kan lösa enkla vardagliga problem.
Jag kan lösa mer avancerade problem på egen hand.
Metakognitiv förmåga BUFFELN
Jag kan med stöd av en vuxen eller en kamrat välja en lämplig metod för att lösa ett problem.
Jag kan oftast välja en lämplig metod för att lösa ett problem.
Jag kan välja en lämplig metod för att lösa ett problem.
Begreppslig förmåga NOSHÖRNINGEN
Jag kan med hjälp av en vuxen eller en kamrat förklara enkla matematiska problem.
Jag kan förklara några enkla matematiska problem.
Jag kan förklara flera matematiska begrepp och sätta in dem i ett sammanhang.
Kommunikativ förmåga ELEFANTEN
Jag kan med stöd av en vuxen eller en kamrat förklara hur jag tänkt när jag löst ett problem.
Jag kan förklara hur jag tänkt när jag löst ett problem.
Jag kan utförligt förklara hur jag tänkt när jag löst ett problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: