👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2018-12-19 15:36 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 5 Geografi
Europa: Länder, städer, hav, sjöar, kultur, ekonomi...

Innehåll

Syfte och mål

Du kommer att få:

 • en inblick hur det är att leva i olika delar av Europa
 • kännedom om var olika länder, regioner, orter, öar, vatten och berg ligger i Europa
 • använda kartan
 • använda olika slags källor t.ex. olika web-sidor, faktaböcker
 • träna dig att jämföra olika länder för att se likheter och skillnader
 • kännedom om några begrepp i geografi

 

 

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du kan:

 • skapa en faktatext med innehåll, struktur
 • välja ut relevant fakta när du skapar din text
 • använda dig av geografiska begrepp, som t ex klimat, vegetation, tätort, glesbygd
 • förmedla din kunskap genom muntlig redovisning eller en powerpoint presentation
 • namngeografi

Undervisning

Du kommer att få möjlighet att:

 • se på film, bl.a. Geografens testamente
 • gemensamma genomgångar och diskussioner
 • arbetsblad
 • läsa, ställa frågor, sammanfatta muntligt och skriftligt
 • skapa en gemensam faktatext som mall för vidare arbete

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6