Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekanik

Skapad 2018-12-19 19:59 i Torpskolan Lerum
Hela området mekanik.
Grundskola 8 – 9 Fysik
Planeringen täcker in hela området mekanik.

Innehåll

PP Mekanik

 

 

Syfte: I området skall eleven få möjlighet att:

                      - genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

                      - använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara

                      fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

 

Centralt innehåll

 

Fysiken och vardagslivet

• Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

• Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.

Fysiken och världsbilden

• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor

Fysikens metoder och arbetssätt

• Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel kraft, arbete och effekt.

• Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

 

Konkreta delmål

 

Efter avslutat område skall du:

      Ha förståelse för och kunna använda begreppen kraft och tröghet, samt kunna rita och beskriva krafter i vardagliga situationer ex. en puck som glider på isen eller en boll som faller mot marken.

      Ha kunskap om fritt fall och kaströrelse.

      Veta sambandet mellan massa och tyngd samt skillnaderna mellan dessa.

      Ha kunskap om ”mekanikens gyllene regel” samt hur vi kan utnyttja den i vardagen.

      Känna till arbete, effekt och mekaniska energiformer (lägesenergi och rörelseenergi) och kunna omvandla mellan dem, samt utföra enklare beräkningar.

      Energiprincipen samt energiformer och energiomvandlingar utifrån vardagssituationer

 

 

Matriser

Fy
Mekanik

E
C
A
RESONEMANG
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar.
BEGREPP
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av begrepp inom mekanik.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av begrepp inom mekanik.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning begrepp inom mekanik.
SAMBAND
Eleven beskriver enkelt identifierbara fysikaliska samband i området.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa fysikaliska samband i området.
Eleven beskriver på komplexa fysikaliska samband i området.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: