Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen Vt-19

Skapad 2018-12-20 08:34 i Elmsta skola Norrtälje
Kroppens organ och dess funktioner
Grundskola 5 Bild
Här får du lära dig om kroppen och dess organ. Du får reda på matens väg genom kroppen och varför vi behöver äta, hur vi andas och blodets väg genom kroppen och mycket mer. Vi läser, ser på filmer, pratar och diskuterar om människokroppen.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Genom undervisningens ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • granska information kring människokroppen genom att lyssna, se läsa och
 • kommunicera kring kropp och hälsa
 • använda olika begrepp och modeller för ökad förståelse

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att arbeta med kroppen.Enskilt och tillsammans med andra kommer du att:

 • lära dig namn på organ som finns i kroppen(begrepp)
 • lära dig var organen sitter och vilken funktion de har
 • berätta om matens väg genom kroppen
 • prata om vikten av att äta bra kost
 • lära dig om andning, blodet, hjärtat, kroppens "reningsverk" levern och njurarna
 • lära dig om muskler och skelett

Hur kommer vi att arbeta:

 • Se filmer om kroppen
 • Läsa i böcker och svara på frågor
 • Kahoot

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du kommer att få  visa att du kan olika begrepp om bl a matens väg, andning, rening och skelettet muntligt och skriftligt både enskilt och i grupp.

Vi kommer att ha diskussioner om vad som är bra kost och hur viktig den är för kroppen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6

Matriser

Bl
Kroppen

Kroppens organ (celler, hud, skelett, leder och muskler)

1
2
3
Organens namn, placering och utseende
Har grundläggande kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på några av kroppens organ och dess delar (celler, hud, skelett, leder och muskler).
Har goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på de flesta av kroppens organ och dess delar (celler, hud, skelett, leder och muskler).
Har mycket goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar (celler, hud, skelett, leder och muskler).
Organens funktion
Har grundläggande kunskaper om organens funktion (celler, hud, skelett, leder och muskler). Kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner.
Har goda kunskaper om organens funktion och samverkan (celler, hud, skelett, leder och muskler). Kan förklara några av organens funktioner och enkelt beskriva hur organen samarbetar med varandra
Har mycket goda kunskaper om organens funktion och samverkan (celler, hud, skelett, leder och muskler). Kan detaljerat förklara organens funktioner och hur organen samarbetar med varandra.

Kroppens organ (lungor, blodomlopp, hjärta, matspjälkning, lever och njurar)

1
2
3
Organens namn, placering och utseende
Har grundläggande kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på några av kroppens organ och dess delar (lungor, blodomlopp, hjärta, matspjälkning, hjärna/nervsystem, lever och njurar).
Har goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på de flesta av kroppens organ och dess delar (lungor, blodomlopp, hjärta, matspjälkning, hjärna/nervsystem, lever och njurar).
Har mycket goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar (lungor, blodomlopp, hjärta, matspjälkning, hjärna/nervsystem, lever och njurar).
Organens funktion
Har grundläggande kunskaper om organens funktion (lungor, blodomlopp, hjärta, matspjälkning, hjärna/nervsystem, lever och njurar). Kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner.
Har goda kunskaper om organens funktion (lungor, blodomlopp, hjärta, matspjälkning, hjärna/nervsystem, lever och njurar). Kan förklara några av organens funktioner och enkelt beskriva hur organen samarbetar med varandra.
Har mycket goda kunskaper om organens funktioner (lungor, blodomlopp, hjärta, matspjälkning, hjärna/nervsystem, lever och njurar). Kan detaljerat förklara organens funktioner och hur organen samarbetar med varandra.

Naturvetenskapligt arbetssätt

1
2
3
Genomföra enkla undersökningar
Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Dokumentera undersökningar
Gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: