👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä 18/19 åk 9 Bi Biologi en sammanfattning RG

Skapad 2018-12-20 08:52 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Biologi
Biologi - en sammanfattning

Innehåll

Biologi - en sammanfattning läsåret 2018/2019

 

Mål för elev

Du ska bli ännu bättre på att motivera och ta ställning, göra undersökningar och beskriva och förklara biologiska samband.

Genomförande 

Läsåret 2018/2019

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

genomföra systematiska undersökningar

använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i människokroppen, naturen och samhället

Innehåll

Natur och samhälle

Kropp och hälsa

Biologin och världsbilden

Biologins metoder och arbetssätt

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

• genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

(Ur Lgr 11)

Matriser

Bi
Jä åk 9 Bi Biologi en sammanfattning RG

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att
använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
enkla motiveringar för till viss del diskussionerna framåt enkla och till viss del underbyggda resonemang enkla texter
utvecklade motiveringar för diskussionerna framåt utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang utvecklade texter
välutvecklade motiveringar för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem välutvecklade och väl underbyggda resonemang välutvecklade texter
Förmågan att
genomföra systematiska undersökningar
bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt enkla slutsatser bidrar till förslag på förbättringar enkla dokumentationer
formulerar frågeställningar och planeringar använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. utvecklade slutsatser ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras utvecklade dokumentationer
formulerar frågeställningar och planeringar använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.. välutvecklade slutsatser ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och förslag på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. utvecklade dokumentationer
Förmågan att
använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i människokroppen, naturen och samhället
grundläggande kunskaper ger exempel och beskriver med viss användning av begrepp enkla samband
goda kunskaper ger exempel och beskriver med relativt god användning av begrepp utvecklade och relativt väl underbyggda samband
mycket goda kunskaper ger exempel och beskriver med god användning av begrepp välutvecklade och väl underbyggda samband förklarar och generaliserar