Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Coraline - reading project

Skapad 2018-12-20 10:40 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Engelska
- Have you ever wished for a new life? Be careful what you wish for.... Coraline's parents are too busy to play with her. She's on her own, and when she goes exploring in her new apartment she unlocks a door that leads to a different world. At first it looks familiar, even intriguing, but Coraline quickly learns that evil lurks there. Soon, Coraline is caught in a life or death challenge—to save herself, her family, and three lost children. It is an experience that will forever change her.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Språk är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.
Genom undervisningen ska du få möta olika slags texter och ges förutsättning att utveckla ditt språk, identitet och förståelse för omvärlden.

Det här kommer du att få undervisning om

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter och dess budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna,
 • Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor,
 • Skönlitterära betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk

Det här ska du lära dig

 • Du kan läsa en bok med flyt.
 • Du gör sammanfattningar av innehållet i tidsordning och kommenterar innehållet.
 • Du förstår och diskuterar bokens budskap med hjälp av vad du själv har varit med om. Du beskriver vad du tycker och tänker när du läser.

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att:

 • få läsa "Coraline" av Neil Gaiman
 • få undervisning om olika lässtrategier,
 • arbeta aktivt med nya ord 
 • få frågor till texten och skriva en Reading Journal
 • få samtala om frågor kring boken i grupper/klassen
 • se filmen 

Det här kommer jag att bedöma.

(Bedömningen sker enligt kunskapskraven i engelska, det är därför viktigt att du läser och att du deltar aktivt i samtliga övningar, båda muntligt och skriftligt.)

Din förmåga att läsa en skönlitterär bok, där du resonerar kring budskap och beskriver din upplevelse av läsningen. Detta gör du genom att delta i klassdiskussioner och arbeta med frågeställningar utifrån texten. 

Muntlig examination när vi läst klart boken.

Uppgifter

 • Reading Journal Coraline

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: