Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Glasögonbågar - Teknik

Skapad 2018-12-20 12:20 i Gruvrisskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Teknik
Glasögonen är en teknisk lösning som uppfanns då behovet av att se bättre fanns hos oss människor. Uppfinningen har över åren utvecklats från att bli ett hjälpmedel till att också bli en accessoar. För att utveckla våra förmågor i teknikämnet kommer vi att arbeta med just glasögonbågar under 6 veckor. Du kommer att få olika uppdrag som du kommer arbeta med och du kommer även att få konstruera en glasögonmodell.

Innehåll

 

 

 

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • din förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ...

 • identifiera och analysera hur enkla maskiner används och fungerar i några tekniska lösningar.
 • identifiera och analysera hur gångjärnet används och fungerar i några tekniska lösningar.
 • identifiera och analysera hur olika glasögonbågar är uppbyggda och av vilka material de är gjorda.
 • utarbeta en idéskiss till glasögonbåge för en målgrupp som du bestämmer.
 • utforma en modell av glasögonbågen för målgruppen utifrån en vald idéskiss.
 • använda relevanta ord för att beskriva arbetsprocessen och hur gångjärnsmekanismen i modellen fungerar.
 • analysera hur glasögon har förändrats över tid.
 • värdera vilken betydelse glasögon har för människan.

Centralt innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • vardagliga föremål som består av rörliga delar.
 • hållfasta konstruktioner och dess uppbyggnad.
 • vanliga material och deras egenskaper.
 • ord och begrepp som kan användas i samtal om tekniska lösningar.
 • teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • egna konstruktioner.
 • dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska modeller.
 • konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Arbetsformer - Du kommer att ..

 • delta i genomgångar i helklass.
 • arbeta enskilt, med axelkompis, ögonkompis och lärgrupp.
 • se på film.

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån hur du ...

 • kan visa och beskriva hur gångjärnet används och fungerar i några tekniska lösningar samt hur glasögonbågar är uppbyggda och vilka material de kan vara gjorda av.
 • kan genomföra ett teknikutvecklingsarbete där uppdraget är att utforma ett förslag till glasögonbåge för en vald målgrupp. I bedömningen ingår hur du kan beskriva arbetsprocessen. I beskrivningen ska du dels redogöra för hur du har gått tillväga i arbetet med att ta fram förslaget till lösning, dels för tankar kring vad du lärt dig under arbetet och vad du hade kunnat göra annorlunda om du fått uppdraget igen. De skisser och den fysiska modell som du gör i samband med arbetet ska visa din idé till lösning.
 • kan redogöra för vilken betydelse glasögon har haft människan och för några drivkrafter bakom utvecklingen av glasögon.

Du kommer att bedömas utifrån hur du arbetat och dokumenterar. Du sparar dina arbeten i Google Drive/classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Glasögonbågar - Teknik

Du har ännu inte nått målen.
E
C
A
Tekniska lösningar
Uppgift 1 Undersökning av glasögon. Uppgift 3 Ideér till glasögonbåge
Du kan ännu inte beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar och några ingående delar som samverkar för att fylla sin funktion. Du kan ännu inte beskriva hur de olika delarna i den tekniska lösningen fungerar.
Du kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar och några ingående delar som samverkar för att fylla sin funktion. Du kan beskriva hur de olika delarna i den tekniska lösningen fungerar.
Du kan förklara enkla tekniska lösningar och några ingående delar som samverkar för att fylla sin funktion. Du kan förklara hur de olika delarna i den tekniska lösningen fungerar.
Du kan förklara enkla tekniska lösningar och några ingående delar som samverkar och några ingående delar som samverkar för att fylla sin funktion. Du kan förklara hur de olika delarna i den tekniska lösningen fungerar och du kan ge exempel på andra liknande lösningar.
Hållfasta konstruktioner
Uppgift 1 Undersökning av glasögon
Du kan ännu inte på ett enkelt sätt beskriva hur glasögon är uppbyggda och vilka material de är gjorda av.
Du kan beskriva hur en typ av glasögon är uppbyggda och vilket material de är gjorda av. Du använder något enstaka begrepp som är kopplat till glasögon t.ex. båge.
Du kan beskriva hur minst två olika typer av glasögon är uppbyggda och vilka material de är gjorda av. Du använder flera begrepp som är kopplat till glasögon t.ex. båge, skalm, gångjärn. Du är osäker på flera begrepp.
Du kan beskriva hur minst två olika typer av glasögon är uppbyggda och vilka material de är gjorda av. Du analyserar och förklarar då också varför skillnaderna i uppbyggnad och material finns. Du använder flera begrepp som är kopplat till glasögon t.ex. båge, skalm, gångjärn. Du är dessutom säker när du använder begreppen.
Genomföra arbeten genom att prova och ompröva samt utforma modeller. av glasögonbågar Uppgift 3 Idéer till glasögonbåge, Uppgift 4 Förbättra din idéskiss
Du kan ännu inte utarbeta en enkel skiss av glasögon genom att pröva dig fram.
Du kan utarbeta en enkel skiss där skissen är från tre vyer och något material och något mått är utsatt.
Du kan utarbeta en enkel skiss där skissen är från tre vyer där det mesta av materialet och de flesta mått är utsatta.
Du kan utarbeta en enkel skiss där skissen är från tre vyer och allt material och alla mått är är utsatta. Skissen visar även på funktioner, t.ex. att glasögonen går att böja.
Utforma modell
Genomföra arbeten genom att prova och ompröva samt utforma modeller. av glasögonbågar Uppgift 5 Utforma en modell
Du kan ännu inte utarbeta en enkel fysisk modell av glasögon genom att pröva dig fram.
Du gör en enkel fysisk modell av glasögonbågar genom att pröva dig fram.
Du gör utvecklad fysisk modell av glasögonbågar genom att pröva och ompröva dig fram.
Du gör en välutvecklad fysisk modell av glasögonbågar genom att pröva och ompröva dig fram.
Formulera och välja alternativ
Uppgift 3 Idéer till glasögonbåge, Uppgift 4 Förbättra din idéskiss Uppgift 5 Utforma en modell
Du bidrar ännu inte till att komma med lösningar till glasögonbågarna som leder framåt.
Du bidrar till att komma med lösningar till glasögonbågarna som leder framåt.
Du kommer med egna lösningar till glasögonbågarna som efter bearbetning leder framåt.
Du kommer med egna lösningar till glasögonbågarna som direkt leder framåt.
Dokumentera
skisser, modeller och texter. Uppgift 1 Undersökning av glasögon., Uppgift 3 Idéer till glasögonbåge Uppgift 5 Utforma en modell
Du gör ännu inga dokumentationer med skisser, modeller eller texter, det är svårt att följa dina tankar.
Du gör enkla dokumentationer med skisser, en modell och texter texter där vissa av dina tankar framgår.
Du gör utvecklade dokumentation med skisser, en modell och texter texter där dina tankar relativt väl går att följa.
Du gör välutvecklade dokumentation med skisser, en modell och texter texter där tankar går att följa väl.
Förändring över tid
,Fördelar och nackdelar Uppgift 2 Glasögonens betydelse och historia. Uppgift 7 Framtidens glasögon
Du kan ännu inte resonera kring hur glasögonen har utvecklats över tid. Du kan ännu inte resonera kring hur utvecklingen har påverkat individer, miljön och samhället.
Du kan enkelt (ett led) resonera kring hur glasögonen har utvecklats över tid. Du kan också enkelt (ett led) resonera kring hur utvecklingen har påverkat individer, miljön och samhället.
Du kan på ett utvecklat (två led) sätt resonera kring hur glasögonen har utvecklats över tid. Du kan också på ett utvecklat (två led) sätt resonera kring hur utvecklingen har påverkat individer, miljön och samhället.
Du kan på ett välutvecklat (tre led) sätt resonera kring hur glasögonen har utvecklats över tid. Du kan också på ett välutvecklat (tre led) sätt resonera kring hur utvecklingen har påverkat individer, miljön och samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: