👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 3

Skapad 2018-12-20 12:30 i Vällsjöskolan Härryda
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Idrottsplanering fram till vecka 7 (sportlovet)

Innehåll

Syfte - Varför? 

Eleverna ska ges möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga under lekfulla former. Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Under veckorna 2-7 kommer du att arbeta med att:

 • Anpassa dina rörelser till lekar, idrotter och sporter.
 • Utveckla dina grovmotoriska grundformer så som att springa, hoppa och klättra och hur du använder dig av dem i olika redskapsövningar.
 • Utveckla din samarbetsförmåga genom att leka med andra i så väl bollspel som i lekar. 

 • Utveckla dina kunskaper kring hälsa och idrott genom samtal kring egna upplevelser av lek, hälsa och natur- och utevistelser. 
 • Förstå och följa regler i lekar och i olika sporter.

 • Ta ansvar. Samlas i ringen, lyssna vid genomgång och ta hänsyn till de andra eleverna.

 • Utveckla kunskaper om den personliga hygien genom att vi pratar om veta vikten av att byta om och duscha efter en idrottslektion.

 • Delta i lekar i både ute- och innemiljö.

Centralt innehåll - Vad? 

 • Rörelse

 • Hälsa och livsstil

 • Friluftsliv och utevistelse 

RÖRELSE

 • Grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar såväl inomhus som utomhus.
 • Enkla lekar och danser och deras regler. Vi pratar om regler i lekar och spel och säkerhet i samband med olika redskap.

HÄLSA OCH LIVSSTIL

 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek och hälsa. Vi utvärderar våra lektioner och funderar på hur och vad vi har tränat efter lektionerna. 

FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE

 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser. 
 • Allemansrättens grunder

Arbetssätt - Hur?

 

Måndag

Fredag 

2

Ingen idrott

Gymnastik och redskapsövningar

 

Motorikbana 

3

Gymnastik och redskapsövningar

 

Pixbo gymnastik 

Gymnastik och redskapsövningar

 

Arbeta med checklista 

4

Lekar och bollspel

 

Golden boll

Gymnastik och redskapsövningar

 

Hinderbingo 

5

Lekar och bollspel

 

Drakulla 

Gymnastik och redskapsövningar

 

(Skidskor onsdag)       6

Lekar och bollspel

Angry birds/pilatesvolley

Uppdrag i lag

7

Sportlov

Sportlov

 

 

Bedömning?

Du visar att du kan genom att:

 • Delta på lektionerna och i de leker, spel eller diskussioner vi har.
 • Du visar att du till viss del kan anpassa dina rörelser till den lek, spel eller idrott vi utövar. 
 • Ta ansvar för att du lyssnar på genomgångarna, tar ansvar för din personliga hygien samt tar tillvara på lektionstillfället genom att visa engagemang och nyfikenhet till de övningarna vi ska genomföra. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6