Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text och debattartikel

Skapad 2018-12-20 14:03 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Ett moment som behandlar texttyperna utredande text och debattartikel. Genom att först skriva en utredande text om ett ämne och sedan använda kunskaperna för att skriva en debattartikel tydliggörs skillnaderna mellan en faktabaserad och åsiktsbaserad text. Momentet sammankopplas med SO och området samhällsekonomi.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Under momentet (ca 5 veckor) kommer vi att arbeta med två olika texttyper - utredande text och debattartikel. Momentet kommer även sammankopplas med SO:n, där ni kommer arbeta med samhällsekonomi. Momentet blir delvis repetition eftersom vi arbetat med båda texttyperna tidigare.

Innehåll

Momentet syftar till att utveckla dina kunskaper om de olika texttyperna utredande text och debattartikel. Du kommer att få information om vad som kännetecknar de två texttyperna, läsa exempel och även skriva egna texter.

 

Först kommer du att skriva en utredande text kring ett ämne som kopplas till samhällsekonomin i SO:n.

 

I nästa steg kommer du att skriva ett debattinlägg kring samma ämne. På så vis kan du använda dig av dina kunskaper kring ämnet när du skriver din debattartikel. Tanken är att tydliggöra skillnaden mellan faktabaserad (som den utredande texten) och åsiktsbaserad (som debattartikeln) text.

Uppgifter

 • Utredande text

 • Debattartikel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: