Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 7

Skapad 2018-12-20 14:07 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
I flera tusen år har människor haft behov att att mäta storleken av mark som ska delas upp, planteras eller säljas. Det har även funnits ett behov av att mäta och beräkna mängden av material som behövs vid byggen och tekniska konstruktioner. I detta område får du lära dig mer om olika geometriska figurer, avstånd, vinklar och areor.

Innehåll

Veckoplanering

Vecka 49 - 51 Avsnitt 3.1 och 3.2 Enheter, prefix och geometriska begrepp.

Vecka 2 - 3 Avsnitt 3.3 och 3.4 Vinklar, månghörningar och vinkelsumma

Vecka 4 Avsnitt 3.5 Omkrets

Vecka 5 Avsnitt 3.6 och 3.7 Area

Vecka 6 Avsnitt 3.8 Area trianglar

Vecka 7 Avsnitt repetition och prov Basläger och Hög höjd sidorna 112 - 117 

Syfte:

Kursen syftar till att du ska öka dina kunskaper inom geometri. Genom att förstå geometriska former, kunna beskriva dem med olika egenskaper. Du ska också bli bättre på avbilda och konstruera både former och vinklar. Du ska också kunna beräkna och förstå olika metoder för att beräkna omkrets, area och vinklar. Du utvecklas också i din problemlösning. 

Mål:

 • Kunna olika geometriska objekt och deras inbördes relationer samt vilka egenskaper de har. 
 • Kunna avbilda och konstruera geometriska objekt samt vinklar
 • Kunna olika metoder för beräkning av vinklar, omkrets, area hos olika geometriska objekt.
 • Kunna lösa problem och utvecklas utifrån sin nivå
 • Utvecklas sig i att resonera samt kommunicera sina tankar och idéer. 

Nyckelbegrepp:

enheter, prefix, dimension, parallella linjer, diagonal, vinkel, vinkelben, vinkelspets, sidovinkel, månghörning, vinkelsumma, triangel, parallelltrapets, parallellogram, romb, rektangel, kvadrat, omkrets och area. 

Arbetsgång:

Ni kommer att få i läxa att titta på olika filmer hemma för att förbereda sig inför lektion i verktyget teams. Genomgångar, problemlösning, gruppuppgifter och undersökningar samt egen räkning. Tänk på att följa den veckovisa planeringen (kommer delas i teams eller som utskrift) och arbeta gärna extra hemma. Jag vill gärna att du använder rörelse för att öka din uthållighet och höja din koncentration. Använd Ståbord eller whiteboardväggar vid egen räkning 

Bedömning:

Alla förmågor testas enligt matris nedan under kursen. Du kan visa dina kunskaper muntligt, i gruppuppgifter, skriftligt i teams, på lektioner och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik

Matematik 7-9

På väg
1
2
3
Förmåga
Problemlösning Resonemang: Vilka strategier och metoder använder du? Varför valde du just den strategin/metoden? Kan man lösa problemet på något annat sätt? Är svaret rimligt?
Du behöver träna på att lösa problem för att utveckla fler strategier och metoder. Du behöver träna på att beskriva hur du tänker när du löser problem.
Du väljer och använder metoder och strategier som delvis fungerar att lösa problemet och kommer fram till förslag på möjliga lösningar. Du kan utifrån givna frågor kortfattat beskriva hur du löst problemet och svara på varför du valt det tillvägagångssättet Du har en idé, eller kan hjälpa till att utveckla en idé om ett annat sätt att lösa problemet
Du väljer och använder metoder och strategier som fungerar för att lösa problemet och kommer fram till en möjliga lösning. Du kan förklara hur du löst problemet och du kan motivera varför du valt det tillvägagångssättet Du kan ge ett förslag på ett annat sätt att lösa problemet
Du väljer och använder de metoder och strategier som passar bäst för problemet och kommer fram till en korrekt lösning Du förklarar hur du löst problemet och motiverar din lösning genom att jämföra den med andra möjliga lösningar på problemet.
Förmåga
Begrepp Resonemang: Vilka matematiska begrepp använder du? Hur hänger de ihop?
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  C 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
 • Ma  A 9
 • Ma  A 9
Du behöver träna på de matematiska begreppen och hur de hänger ihop.
Du kan använda matematiska begrepp när du löser uppgifter i välkända situationer. Du kan utifrån givna frågor kortfattat beskriva vilka begrepp du använder och något om hur de hör ihop med varandra.
Du använder matematiska begrepp när du löser problem i delvis nya situationer. Du kan förklara begreppen du använder och hur de hör ihop.
Du använder matematiska begrepp från flera matematiska områden på ett korrekt sätt när du löser problem i nya situationer, Du förklarar de begrepp du använder och hur de hör ihop, även om de kommer från olika matematiska områden.
Förmåga
Metod
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du kan någon metod, men behöver träna på de metoder som vi arbetat med ytterligare,
Du använder någon metod för att lösa enklare beräkningar med ett godtagbart resultat.
Du använder metoder som fungerar för uppgiften med ett gott resultat.
Du använder de metoder som passar bäst för uppgiften med ett mycket gott resultat.
Förmåga
Kommunikation: Visa steg för steg hur du du kom fram till ditt resultat. Resonemang: Vad tillför du i diskussioner?
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
 • Ma  A 9
Du kan till viss del lösa uppgiften men måste strukturera detta mer. Du deltar inte i diskussioner.
Du kan till stor del beskriva hur du löst uppgiften och använder delvis ett matematisk språk. Du ställer någon fråga eller säger något som bidrar till diskussionen.
Du beskriver hur du löst uppgiften med ett godtagbart matematiskt språk. Du kommer med idéer och förklaringar som bidrar till att diskussionen förs framåt.
Du beskriver hur du löst uppgiften med ett matematiskt språk som passar i sammanhanget. Du använder och utvecklar det andra säger, vilket leder till djupare diskussioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: