Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS - Att flytta (inom eller mellan länder)

Skapad 2018-12-20 14:24 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Alla människor har varit med om en eller flera flyttar i sitt liv. Det kan till exempel vara en flytt mellan länder, inom länder, mellan bostäder eller mellan skolor. Temat tar upp vilka orsaker som kan ligga till grund för en flytt samt vilka erfarenheter och vilka problem en flytt kan innebära.
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Bild
Varför flyttar människor och var vill vi bo? Finns det konsekvenser med att flytta och finns det olika orsaker? Hur ser det ut här i Sverige och hur ser det ut i resten av världen? Är det skillnad på varför människor flyttar, beroende på var man bor? Det finns många frågor kring flytt och dessa ska vi nu försöka besvara tillsammans!

Innehåll

Arbetsområdet

På senare tid har det blivit mycket vanligare att flytta till nya platser. När du blir vuxen kommer du kanske att både byte yrke och arbetsplats  flera gånger. Kanske innebär det även att du kommer att flytta. En annan orsak till flytt skulle kunna vara klimatets påverkan på jorden, eller att det land du bor i hamnar i konflikt med ett annat. 

Mål

Under detta tema kommer du att

 • få ökad förståelse för varför människor flyttar
 • utveckla dina kunskaper om vilka konsekvenser en flytt kan få för dig och för din familj
 • utveckla dina kunskaper om hur förutsättningar i natur och miljö påverkar var vi bor 
 • få ökad förståelse för kartor
 • utveckla din kreativa förmåga genom måleri

Arbetssätt

Vi kommer att

 • arbeta med olika erfarenheter av att flytta
 • titta på korta filmer 
 • diskutera utifrån Prezi-presentationer
 • undersöka olika kartor
 • måla och skapa

Bedömning

Under detta tema kommer du visa vad du lärt dig genom att:

 • delta i diskussioner under lektionerna
 • ge exempel på vad en flytt kan ha för orsaker och vad det kan få för konsekvenser
 • berätta med hjälp av bilder och kartor
 • delta i framställning av måleri

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3

Matriser

Sv Bl SO SvA
DS - Att flytta (inom eller mellan länder)

Har ej deltagit/ej gjort uppgiften.
Påväg att uppnå målet.
Har uppnått målet.
Att leva tillsammans/Att leva i närområdet
Jag kan ge flera exempel på varför människor flyttar.
Att leva tillsammans/Att leva i närområdet
Jag kan ge flera exempel på vad en flytt kan ha för konsekvenser.
Tala, lyssna och samtala
Jag har deltagit aktivt i diskussioner.
Tala, lyssna och samtala
Jag har presenterat min text och teckning med hjälpmedel, t.ex. iPad.
Bildframställning/Redskap för bildframställning
Jag har deltagit i framställningen av en målning som har tydlig koppling till temat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: